کارگاه کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی (ویژه ترم هشت علوم آزمایشگاهی)  راهنمایی دربارهٔ «طراح کارگاه»

فاز تحویل

Workshop timeline with 5 phasesSkip to current tasks
فاز راه‌اندازی
فاز تحویل Current phase
  • Task info تحویل دادن کار از Monday، 19 November 2012، 6:05 AM (2792 روز قبل) آزاد است
  • Task info مهلت تحویل: Monday، 3 December 2012، 6:05 AM (2778 روز قبل)
فاز ارزشیابی
  • Task info از Wednesday، 28 November 2012، 6:05 AM (2783 روز قبل) برای ارزشیابی باز است
  • Task info مهلت ارزشیابی: Monday، 3 December 2012، 6:05 AM (2778 روز قبل)
فاز بررسی نمره‌دهی
بسته
دستورالعمل چگونگی تحویل دادن

دانشجویان ترم هشت علوم آزمایشگاهی (کارورزی)، حداکثر تا 8 آذر فرصت دارند تا نسبت به آپلود کردن آن بخش از محتوای کنترل کیفی در میکروب شناسی که به عهده آنها گذاشته شده است اقدام کنند.