کارگاه روشهای پبشگیری از بیماری های عفونی (ویژه کارشناسی بهداشت)  راهنمایی دربارهٔ «طراح کارگاه»

فاز ارزشیابی

Workshop timeline with 5 phasesSkip to current tasks
فاز راه‌اندازی
فاز تحویل
  • Task info تحویل دادن کار از Monday، 29 October 2012، 4:00 AM (2813 روز قبل) آزاد است
  • Task info مهلت تحویل: Wednesday، 28 November 2012، 7:00 AM (2783 روز قبل)
فاز ارزشیابی Current phase
  • Task info از Wednesday، 28 November 2012، 4:00 AM (2783 روز قبل) برای ارزشیابی باز است
  • Task info مهلت ارزشیابی: Monday، 3 December 2012، 5:25 AM (2778 روز قبل)
فاز بررسی نمره‌دهی
بسته
دستورالعمل چگونگی ارزشیابی

از اعضای کلاس تقاضا می گردد به کارهای ارایه شده توسط دانشجویان رشته بهداشت در بخش کارگاه  " پیشگیری از بیماری های عفونی" بر مبنای شاخص های مشخص شده نمره مناسب بدهند.

کارهای محول شده برای ارزشیابی