معرفی بعضی از انواع ویروسها

ويروس آنفولانزا

بيماري: انفولانزا (Influenza )

ویروس دارای ژنوم RNA قطعه قطعه است. دو آنتي ژن اصلي و سطحی ویروس هماگلوتينين و نورآمينيداز هستند كه به صورت برجستگي هاي سطحي مجزا قرار دارند. تغيير شديد (Shift) آنتي ژني در اين پروتئين ها در نتيجه نوترتيبی قطعات RNA حاصل از ژنوم نژادهاي ویروسی مختلف در ساختمان یک ویروس است که موجب بروز اپيدمي بيماري آنفولانزا مي شود. تغيير خفيف (drift) آنتي ژني در نتيجه موتاسيون ژنوم هم منجر به اپيدمي بيماري مي شود.

انتقال : قطرات ريز تنفسي

عفونت معمولاٌ محدود به اپي تليوم مجاري تنفسي است.

افزايش تيتر آنتي بادي در سرم در مرحله نقاهت ارزش تشخيصي دارد.

درمان: آمانتادين(amantadine)

پيشگيري

واكسن آن حاوي ويروس هاي A وB غير فعال شده است و از نژادهايي كه در زمان جاري، بيماري ايجاد كرده باشند تهیه می شود. واكسن بايد هر ساله تجويز شود و براي افراد بالاي 65 سال و كساني كه بيماري هاي مزمن، بخصوص قلبي وريوي دارند توصيه مي شود. براي افرادي كه در معرض ويروس قرار گرفته اند، آمانتادين پيشگيري خوبي ايجاد مي كند.


ويروس سرخك (Measles virus)

بيماري ها: سرخك (measles)

خصوصيات

ويروس RNA دار است و فقط يك سروتايپ دارد.

انتقال : با قطرات ريز تنفسي

بيماري زايي

محل اوليه عفونت، مجاري تنفسي فوقاني است. ويروس به عقده هاي لنفاوي موضعي و سپس از طريق خون به ارگانهاي ديگر شامل پوست انتشار مي يابد. دانه های قرمز رنگ سطح پوست نتيجه همانند سازي ويروس، همچنين آسيب ايمني است. ويروس مي توند عملكرد سلولهاي T را سركوب كند.

تشخيص

ويروس بندرت بدست مي آيد. درصورت ضرورت از تست هاي سرولوژيكي استفاده مي شود.

درمان ندارد.

پيشگيري

واكسن آن حاوي ويروس زنده ضعيف شده است و معمولاٌ همراه واكسن هاي اوريون و سرخجه تجويز مي شود.

ويروس اوريون (Mumps Virus)

بيماري ها: اوريون(mumps) و تورم غدد پاروتید. عقيم شدن عارضه نادر آن است.


خصوصيات

ويروس RNA دار است و فقط يك سروتايپ دارد .

انتقال با قطرات ريز تنفسي است .

 محل شروع بيماري ، مجاري تنفسي فوقاني است . ويروس به عقده هاي لنفاوي موضعي و سپس از طريق خون به ارگانهاي ديگر بخصوص غدد پاروتيد ، بيضه ها ، تخمدانها ، مننژ و پانكراس انتشار مي يابد.

تشخيص ويروس از كشت سلولي بدست مي آيد و از طريق سرولوژيكي هم مي توان آن را تشخيص داد.

 درمان ندارد.

واكسن آن حاوي ويروس زنده ضعيف شده است و معمولاٌ همراه واكسن هاي سرخك وسرخجه تجويز مي شود.

ويروس سرخجه (Rubella Virus)

بيماري ها: سرخجه (rubella) سندرم سرخجه مادرزادي با اختلالات تكاملي، بخصوص قلبي و عصبي و همينطور دفع طولاني مدت ويروس مشخص مي شود.

ويروس RNA دار است و فقط يك سروتايپ دارد.

 انتقال با قطرات ريز تنفسي است.

محل شروع عفونت ، نازوفارنكس است واز آنجا به عقده هاي لنفاوي موضعي وسپس از طريق خون به پوست منتشر مي شود و راش‏های پوستی ظاهر می شود. راش پوستي در نتيجه هم همانندسازي ويروس و هم آسيب ايمنی است.

http://drugline.org/img/ail/1342_1351_1.jpg

در زمان عفونت مادر، ويروس در جفت همانندسازي مي كند و سپس به بافت جنين انتشار مي يابد. اگر عفونت در سه ماهه اول حاملگي اتفاق بيفتد، به احتمال زياد بروز ناهنجاري هاي مادرزادي  وجود دارد.

تشخيص بارشد ويروس در كشت سلولي و جستجوی IgM در نمونه سرم بيمار ممکن است.

درمان ندارد.

واكسن حاوي ويروس زنده ضعيف شده است و معمولا همراه واكسن هاي سرخك و اوريون تجويز مي شود.

 

ويروس پاراانفلوانزا (Parainfluenza Virus)

بيماري ها: بيماري خروسك يا خناق (Croup) در كودكان كوچك، برونشيوليت در شير خواران و سرماخوردگي (Common cold) در بزرگسالان.

خصوصيات

ويروس ژنوم RNA دارد. برخلاف ويروس هاي آنفلونزا، آنتي ژنهاي هماگلوتينين و نورآمينيداز آن ثابت و بدون تغییر هستند.

انتقال

قطرات ريز تنفسي

 

بيماري زايي

ويروس بدون انتشار سيستميك موجب عفونت و مرگ سلول های اپي تليوم تنفسي مي شود.

تشخيص

ويروس از كشت سلولي بدست مي آيد. براي شناسايي از ايمونوفلورسانس استفده مي شود. افزايش 4 برابر يا بيشتر در تيتر آنتي بادي برای عفونت اوليه، ارزش تشخيصي دارد.

 درمان: ندارد

پيشگيري

واكسن يا دارويي براي آن در دسترس نيست.

ويروس سن سيشيال تنفسي (Respiratory  syncytial  Virus)

بيماري ها: برونشيوليت و پنوموني در شيرخواران

خصوصيات

ويروس دارای ژنوم RNA است.

انتقال

با قطرات ريز تنفسي

بيماري زايي

عفونت در شيرخواران در مجاري تنفسي تحتاني و بدون انتشار گسترده در بدن است.

تشخيص

ويروس از كشت سلولي قابل جداسازی است. سلولهاي آلوده به این ویروس در کشت سلولی به شکل بزرگ و چند هسته اي ديده مي شوند که ناشی از الحاق آنها به یکدیگر است. براي شناسايي از ايمونوفلورسانس استفاده مي شود. تست سرولوژي در تشخيص بيماري در شير خواران مفيد نيست.

درمان: ریباویرین

پيشگيري

واكسن يا داروي پيشگيري براي آن در دسترس  نيست. 

آخرین تغییر: Tuesday، 27 November 2012، 12:16 PM