فرهنگ معانی میکروب شناسی پزشکی


فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی

میکروب شناسی پزشکی

این فرهنگ لغات علاوه بر استفاده عمومی، بویژه برای استفاده در بعضی از یازی های آموزشی درون پروژه آموزش الکترونیکی میکروب شناسی استفاده خواهد شد. دانشجویان علاقه مند می توانند در صورت تمایل به اضافه کردن واژگان، فقط واژه انگلیسی را در بخش ورودی لغت و تعریف فارسی آن را در فقط در بخش تعریف واژه بنویسند. هر واژه انگلیسی وارد شده می بایست فقط شامل یک کلمه و عاری از هر گونه کاراکترهای غیر حروف انگلیسی باشد. ضمنا لطفا هیچ تصویری را به همراه واژگان پیشنهادی خود به این فرهنگ لغت آپلود نفرمایید.

بدیهی است کلیه واژگان پیشنهادی پس از تایید، به نام فرد آپلود کننده به مخزن این فرهنگ لغت وارد خواهد شد.

می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

A

Actinomycosis

آکتينومايکوزيس، عامل این بیماری باکتری آکتينومايسس اسرائيلي می باشد.

Anthrax

سياه زخم، عامل این بیماری  باکتری باسيلوس آنتراسيس می باشد.

ASO test

تست آ اس او، آنتی استرپتولیزین او، تست تعیین وجود آنتی استرپتولیزین O در سرم بیمار که می تواند نشانه سابقه عفونت به باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز باشد و تعیین تیتر آن در تشخیص تب روماتیسمی استرپتوکوکی استفاده می شود.

B

Bacillus

جنسی از باکتری ها که شامل باسیل های گرم مثبت اسپوردار با تنفس هوازی می باشد.

Bacteria

به میکروارگانیسم با سلول پروکاریوتیک گفته می شود.

Botulism

بوتوليسم، عامل این بیماری باکتری کلاستريديوم بوتولينوم می باشد.

C

Cholera

وبا، عامل این بیماری باکتری ويبريو کلرا می باشد. 

Complement fixation test

تست ثبوت کمپلمان، مصرف کمپلمان جهت تعیین و اندازه گیری آنتی بادی ها- آنتی ژن ها یا هردو.

D

Dental caries

پوسيدگي دندان، توسط باکتری های استرپتوکوکوس موتانس، گونه هاي لاکتوباسیل در دهان ایجاد می شود.

Dick test

تست  دیک، آزمونی است برای تعیین حساسیت شخص نسبت به مخملک. مقداری سم استرپتوکوک را داخل پوست تزریق می کنند، در صورتی که پوست در محل تزریق قرمز شود شخص نسبت به مخملک حساس است.


صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه