دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ژ

عکس انوشه كريم زاده

ژل Gel

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 1:24 AM
 

ماده ای دارای قوام ژلاتینی.


عکس انوشه كريم زاده

ژن Gene

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 12:47 AM
 

یک قطعه از کروموزوم که تمام اطلاعات لازم برای ساخت یک محصول (زنجیره پلی پپتیدی یا مولکول RNA) را دارد.