دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

و

عکس مريم علی پور

واکنش آبشاری Cascade reaction

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:52 PM
 

یک سری از مراحل (در طی یک فرایند فیزیولوژیک) که به صورت آبشاری از آغاز تا پایان پیش می رود زیرا هر مرحله به واسطه مرحله قبلی انجام می گیرد. به عنوان مثال، انعقاد خون یا فعالیت سیستم کمپلمان با استفاده از واکنش های آبشاری اتفاق می افتد.

 

عکس مريم علی پور

واکنش آنابولیک Anabolic reactions

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:54 PM
 

واکنش بیوشیمیایی به منظور ساخت ترکیبات بیولوژیکی در یک موجود زنده.

 

 

عکس مريم علی پور

ویروس معیوب Defective

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:26 AM
 

 اشاره به ویروس هایی که همه ژن های لازم برای تکثیر ویروس و بلوغ را ندارند نمی توانند به طور کامل تکرارشوند و یا یک پوشش پروتئینی تشکیل دهند و در برخی موارد اگر عملکرد ژن ازدست رفته توسط یک ویروس دیگر (ویروس یاور) تامین شود تکرار صورت می گیرد.