دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

م

عکس مريم علی پور

مادر زادی Congenital

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:18 AM
 

شرایطی که از زمان تولد وجود داشته است.


عکس مريم علی پور

ماکروفاژ فعال Activated macrophages

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:44 PM
 

ماکروفاژهایی که توسط سیتوکین ها تحریک و بزرگ می شوند و فعالیت متابولیکی پیدا می کنند و بدین ترتیب قابلیت کشندگی در آن ها افزایش می یابد.

 

 

عکس انوشه كريم زاده

محتوای گوانین و سیتوزین GC content

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 12:07 AM
 

محتوای گوانین و سیتوزین یک مولکول DNA.

عکس انوشه كريم زاده

محصول نهایی End product

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 12:07 AM
 

ماده ی شیمیایی که پس از اتمام دنباله ای از واکنش های متابولیک به دست آمده است.


عکس مريم علی پور

مرگ سلولی Apoptosis

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 7:49 PM
 

به روند طبیعی خود تخریبی در سلول های خاص گفته می شود که توسط ژن ها تعیین می شود و می تواند توسط یک محرک یا با حذف یک عامل مهارکننده آغاز شود. مرگ برنامه ریزی شده سلول نیز نامیده می شود.عکس مريم علی پور

مزمن Chronic

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:57 AM
 

 شرایط یک بیماری که بویژه با دوره طولانی از ظهور تظاهرات بالینی مشخص می شودبرخی بیماری های عفونی، مثل سل، بروسلوز، ایدز و یا  بعضی بیماری های غیر عفونی،  مثل دیابت و فشار خون  این گونه هستند.


عکس مريم علی پور

ملتحمه Conjunctiva

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:47 PM
 

(جمع = conjunctivas یا ملتحمه) غشاء مخاطی روشن متشکل از سلول ها و غشای پایه زیرین که صلبیه و خطوط داخلی پلک را می پوشاند. اپیتلیوم آن استوانه ای مطبق می باشد.


 

عکس مريم علی پور

منطقه ثبات Constant region

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:11 AM
 

 بخشی از زنجیره پلی پپتیدی یک زنجیره سبک یا سنگین آنتی بادی است که به یک گروه کربوکسیل آزاد ختم می شود. توالی آمینواسیدی آن نسبتا ثابت است و در کلاس های یکسان ایمونوگلوبین تغییری نمی کند.


عکس مريم علی پور

مهار کننده رقابتی Competitive inhibitor

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:32 AM
 

این نوع مهار کننده برای باند شدن به جایگاه فعال آنزیم، با سوبسترای اصلی به رقابت می پردازد و از متصل شدن سوبسترا به آنزیم توسط اشغال نمودن جایگاه فعال جلوگیری می کند. در نتیجه سبب مهار فعالیت آنزیم می شود.


 

عکس مريم علی پور

مژه Cilium

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:55 AM
 

ارگانل حرکتی کوتاه و نازک در سطح برخی سلول ها و ارگانیسم های میکروسکوپی یوکاریوتیک، خصوصا پروتوزوآها. مژه ها قادر به ایجاد حرکات شلاقی هستند که پارامسی از این ویژگی برای حرکت بهره می برد. مجاری تنفسی انسان هم حاوی مژه هایی هستند که مواد خارجی هوا را قبل از رسیدن به ریه ها حذف می کنند.صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه