دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

غ

عکس مريم علی پور

غشای سیتوپلاسمی Cytoplasmic membrane

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 11:58 PM
 

ساختاری انعطاف پذیر که از دو لایه فسفولیپیدی و پروتئین تشکیل یافته است. بلافاصله بعد از سیتوپلاسم در اطراف سلول قرار می گیرد و محیط داخل و خارج را از هم جدا می کند. در فرایند هایی مثل چسبندگی سلول و هدایت یون ها شرکت دارد.

 

عکس مريم علی پور

غیر بیماری زا Avirulent

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 11:52 PM
 

خاصیت غیر بیماری زایی، برای مثال، بعضی سویه های پنوموکوک که به علت نداشتن کپسول غیر بیماری زا هستند.