دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ع

عکس مريم علی پور

عامل کموتاکسی Chemoattractant

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:06 PM
 

یک وضعیت یا ماده ای  که باعث کموتاکسی مثبت می شود؛ به این معنی که ارگانیسم به سمتی که غلظت در حال افزایش است حرکت می کند. (به سمت نور یا حرارت، ماده و غیره)