دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ز

عکس مريم علی پور

زمان کاهش اعشاری Decimal reduction time

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 5:47 PM
 

D-value اشاره به زمان مورد نیاز برای کشتن 90 درصد میکروارگانیسم های مورد مطالعه در یک دمای خاص دارد.بنابراین بعد از کاهش ارگانیسم ها با این روش تنها 10 درصد از ارگانیسم های اصلی باقی می مانند.D- value شاخصی برای اندازه گیری بهره وری مواد ضد عفونی کننده در کاهش تعداد میکروب ها در محیط ارائه شده است.


عکس انوشه كريم زاده

زنجیره انتقال الکترون Electron transport chain

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 5:47 PM
 

یک زنجیره از ناقلین الکترون و پروتئین های پیچیده که الکترون را برای تشکیل ATP و سایر مولکول های پر انرژی از دهنده هایی مثل NADH به مولکول هایی مثل اکسیژن منتقل می کنند.


عکس مريم علی پور

زندگی بی هوازی Anaerobiosis

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 8:12 PM
 

زندگی در غیاب اکسیژن.

عکس مريم علی پور

زیست درمانی Bioremediation

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:32 PM
 

استفاده از عوامل بیولوژیکی و میکروارگانیسم ها، مانند باکتری ها و گیاهان برای حذف یا خنثی کردن آلودگی ها در خاک یا آب.