دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

خ

عکس مريم علی پور

خاک سیلیسی Diatomaceous earth

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 2:30 PM
 

پودر سیلیسی که عمدتا از دیواره سلولی دیاتوم ها ( موجودات تک سلولی دریایی با اسکلت سیلیکونی) تشکیل یافته و به عنوان فیلتر در تصفیه و جاذب و ساینده در بسیاری از عملیات های شیمیایی کاربرد دارد.


عکس مريم علی پور

خود ایمنی Autoimmunity

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:16 PM
 

به پاسخ ایمنی بدن نسبت به بافت های خودی گفته می شود. در این حالت بدن نسبت به آنتی ژن های خودی عکس العمل نشان می دهد.