دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ح

عکس مريم علی پور

حساسیت شدید تاخیری Delayed hypersensitivity

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 2:31 PM
 

نوعی حساسیت شدید تاخیری که توسط سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیت های T حساس شده ایجاد می شود. واکنش در عرض 48 تا 72 ساعت پس از در معرض قرار گرفتن فرد حساس به آنتی ژن رخ می دهد.