دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکیدر حال حاضر بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت صعودی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت نزولی | بر اساس زمان تعریف

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس مريم علی پور

آنتی بادی Antibody

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:56 AM
 

 نوعی پروتئین که در دستگاه ایمنی، در پاسخ به حضور یک آنتی ژن خاص، توسط لنفوسیت های B تولید می‌شود و در خون به گردش درمی‌آید تا به آنتی ژن (معمولاً اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس ولی گاه حتی بافت طبیعی بدن یا یک ماده غذایی) حمله‌ور شود و آن‌را بی‌زیان سازد . هر آنتی‌بادی یا پادتن یک آنتی‌ژن ویژه را هدف قرار می‌دهد.
عکس مريم علی پور

آنوکسیژنیک Anoxygenic

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:58 AM
 

برای بیان نوعی از فتوسنتز استفاده می شود که در طی آن اکسیژن تولید نمی گردد. این حالت در گروهی از باکتری ها، مثل باکتری گوگردی سبز دیده می شود.


عکس دكترمجيد زارع بيدکي

رابرت کخ Robert Koch

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:48 AM
 

پزشک و باکتری شناس آلمانی (1843-1910) که به ویژه به دلیل کشف و جدا سازی باکتری های  مولد سیاه زخم و سل و نیز توسعه تکنیکی های میکروب شناسی معروف است.


 

picture

میکروبیولوژی Microbiology

از مدیریت پرتال آموزش الکترونیکی در Tuesday، 25 September 2012، 12:51 AM
 

علمی که به مطالعه ساختمان و عمل موجودات زنده ذره بینی می پردازد. این علم به حسب ساختار متفاوت میکروارگانیسم ها به انواع شاخه های باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، تک یاخته شناسی، کرم شناسی و .... و به حسب کارکرد و تاثیر گذاری متفاوت میکروارگانیسم ها در طبیعت و محیط زیست انسان به انواع شاخه های میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی دامپزشکی، میکروبیولوژی خاک، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، بیو تکنولوژی و ... تقسیم بندی می شود.


عکس دكترمجيد زارع بيدکي

میکروب Microbe

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:53 AM
 

موجود زنده ریزی که برای دیدن آن نیاز به استفاده از میکروسکوپ است. همچنین به نام میکروارگانیسم (Microorganism) یا جرم (Germ) نیز نامیده می شود.


عکس دكترمجيد زارع بيدکي

لویی پاستور Louis Pasteur

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:55 AM
 

شیمی دان فرانسوی قرن نوزدهم (1822-1895) که تحقیقات مهمی را در میکروب شناسی بنیان نهاد. رد نظریه تولید خود بخودی، معرفی تخمیر به عنوان یک فرآیند بیولوژیکی و نه صرفا شیمیایی، ابداع روش های نوین واکسیناسیون، بویژه واکسن هاری، معرفی محیط کشت مایع برای رشد باکتری ها و جدا سازی استرپتوکوک برای اولین بار (از نمونه خون)  مواردی از موفقیت های علمی این دانشمند است.


 

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

تاژک Flagella

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:59 AM
 

زایده ی پروتینی طویل در سطح خارجی بعضی از باکتری ها که باعث تحرک آنها می شود.عکس مريم علی پور

اسکلت سلولی Cytoskeleton

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:14 AM
 

سیستم رشته های میکروسکوپی والیاف موجود در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی که سایر اجزای سلولی را سازماندهی می کند و در حفظ شکل، نقل و انتقالات سلولی و حرکت اندامک ها درون آن و تقسیم سلولی موثر است. سه نوع از رشته ها اسکلت سلولی را تشکیل می دهند:اکتین، میکروتوبول ها و فیلامنت های حد واسط.

عکس مريم علی پور

آنزیم ساختمانی Constitutive enzymes

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:17 AM
 

آنزیمی که همواره در سلول وجود دارد و در تمامی شرایط تغذیه ای با یک نسبت ثابت سنتز می شود.(در مقایسه با آنزیم های القایی که سنتزشان بستگی به تطابق ارگانیسم با یک بستر خاص دارد.)


عکس مريم علی پور

مادر زادی Congenital

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:18 AM
 

شرایطی که از زمان تولد وجود داشته است.صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه