دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه
در حال حاضر نام به صورت صعودی مرتب شده است مرتب شدن بر اساس: نام خانوادگی | نام به صورت نزولی

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس انوشه كريم زاده

انوشه كريم زاده

عکس انوشه كريم زاده

Eclipse period

از انوشه كريم زاده در Monday، 22 October 2012، 12:27 PM
 

مدت زمان بین ورود ویروس به سلول تا ظاهر شدن ویروس بالغ و فعال در درون سلول.

عکس انوشه كريم زاده

Facultatively extracellular

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 27 November 2012، 7:52 PM
 

میکرو ارگانیسم هایی که قادرند در درون سلول یا خارج آن رشد کنند.

عکس انوشه كريم زاده

آندمیک Endemic

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 2:29 PM
 

موجود یا معمولا شایع در یک جمعیت

عکس انوشه كريم زاده

آنزیم Enzyme

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:33 PM
 

یک کاتالیزور پروتئینی که واکنش های آنزیمی مواد دیگر را کاتالیز می کند.


عکس انوشه كريم زاده

ائوزینوفیل Eosinophil

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:38 PM
 

یک نوع لکوسیت گرانولر (دارای هسته)عکس انوشه كريم زاده

ائوزینوفیلیک Eosinophilic

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:41 PM
 

1- آن چه با ائوزین رنگ می پذیرد .2- مربوط به ائوزینوفیلی (افزایش غیرطبیعی ائوزینوفیل در خون)


عکس انوشه كريم زاده

اتیدیوم بروماید Ethidium bromide

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:42 PM
 

یک ترکیب رنگی و عامل اینترکالیتینگ که در بین بازهای DNA قرار می گیرد و به عنوان عامل سرطان زا شناخته می شود.


عکس انوشه كريم زاده

ادم Edema

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:46 PM
 

تجمع غیر طبیعی مایع در فضای بین سلولی بدن.


عکس انوشه كريم زاده

ارگوت Ergot

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:56 PM
 

یک ماده ی سمی تولید شده از قارچ است که باعث تولید هزل چاودار می شود و به عنوان عامل تسهیل کننده ی زایمان (اکسی توسیک ) و در درمان میگرن استفاده می شود.


عکس انوشه كريم زاده

اریتروسیت Erythrocytes

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:59 PM
 

سلول یا گلبول قرمز خون.صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه