دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  24  (ادامه)
  همه

ا

عکس انوشه كريم زاده

اگزما Eczema

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:57 AM
 

بیماری التهابی ، مزمن و غیر مسری پوست با علت نامعلوم ( گاهی حساسیت ) که ویژگی های اولیه ی آن اریتم (قرمزی) ، ادم ، ترشح ، وزیکولاسیون و دلمه بستن و پوسته ریزی است و در مراحل بعد ضخیم شدگی ،نشانه های خارش و تغییر پیگمانتاسیون رخ می دهد.


عکس انوشه كريم زاده

اگزوآنزیم Exoenzymes

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:57 AM
 

آنزیمی که در خارج از سلول ترشح کننده ی خود عمل می کند.


عکس مريم علی پور

اگزوتروف Auxotroph

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

میکروارگانیسم جهش یافته آزمایشگاهی که برای رشد به یک فاکتور رشد آلی نیاز دارد.

 

عکس انوشه كريم زاده

اگزوتوکسین Exotoxin

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:05 AM
 

نوعی سم قوی ، پروتئینی و محلول که سلول باکتریایی آن راتولید و ترشح می کند.


عکس انوشه كريم زاده

اگزوسیتوز Exocytosis

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:05 AM
 

ترشح ذراتی که از انتشار یافتن از دیواره ی سلول بسیار بزرگ هستند ؛ متضاد آن اندوسیتوز است.


عکس دكترمجيد زارع بيدکي

ایدز AIDS

از دكترمجيد زارع بيدکي در Wednesday، 26 September 2012، 1:08 AM
 

نوعی نقص سیستم ایمنی که توسط ویروس مولد ایدز، HIV ایجاد می شود.عکس مريم علی پور

ایمنی با واسطه سلول Cell- mediated immunity

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:12 PM
 

پاسخ ایمنی با واسطه سلول های لنفوسیت T

 

 

ب

عکس مريم علی پور

باروفیل Barophile

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

باکتری که قابلیت رشد در فشار بالا را دارد.

 

عکس مريم علی پور

باز آنالوگ یا آنالوگ نوکلئوزیدی Base analog

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 1:09 AM
 

آنالوگ های شیمیایی یکی از بازهای پورین یا پیریمیدین که به اندازه ای شباهت دارد که می تواند به جای یک باز طبیعی در ساختار DNA قرار بگیرد. این آنالوگ های نوکلئوزیدی  (Nucleoside analogue) اساس ساختمان شیمیایی بعضی از داروهای ضد ویروسی را تشکیل می دهند؛ زیرا با قرار گرفتن در داخل زنجیره در حال ساخت ژنوم ویروسی از ادامه همانند سازی یا نسخه برداری ژنوم جلوگیری می‏ کنند.

 

عکس مريم علی پور

بازال بادی Basal body

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

یک ساختار سلولی که با تشکیل مژه و تاژک مرتبط است و مشابه سانتریول می باشد. به آن گرانول پایه نیز گفته می شود.

 

 


صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  24  (ادامه)
  همه