دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  24  (ادامه)
  همه

ا

عکس مريم علی پور

انرژی فعال سازی Activation energy

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:34 PM
 

حداقل انرژی لازم به منظور افزایش تراز انرژی مولکول و انجام واکنش خودبه خودی را گویند.


 

 

عکس انوشه كريم زاده

اپی توپ Epitope

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:47 AM
 

منطقه ای از مولکول آنتی ژن که قابلیت ترکیب با آنتی بادی خاص و در نتیجه ایجاد پاسخ ایمنی را دارد.


عکس انوشه كريم زاده

اپی زوم Episome

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:58 AM
 

ژنتیک باکتری ها ؛ یک مولکول DNA که می تواند به طور کوالان به یک کروموزوم باکتریایی باند شده باشد یا در حالت خارج از کروموزوم باشد.


عکس انوشه كريم زاده

اپیدرم Epidermis

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:50 AM
 

خارجی ترین لایه ی فاقد عروق پوست .


عکس انوشه كريم زاده

اپیدمیولوژی Epidemiology

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:50 AM
 

علمی که درباره عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر فراوانی و انتشار بیماری بحث می کند.


عکس انوشه كريم زاده

اپیدمیک Epidemic

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:52 AM
 

آن چه به صورت ناگهانی در تعداد زیادی از افراد به صورت بیش از حد انتظار رخ می دهد.


عکس انوشه كريم زاده

اکستراسلولارExtracellular

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:02 AM
 

واقع در خارج سلول یا سلول ها.


عکس انوشه كريم زاده

اکسترموفیل Extremophiles

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:54 AM
 

موجوداتی که تحت دمای زیاد ، فشار بالا و یا دیگر شرایط سخت محیطی زندگی می کنند.


عکس انوشه كريم زاده

اکوسیستم Ecosystem

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:55 AM
 

محیط زیست و موجودات زنده ای که در آن ساکن هستند.


عکس انوشه كريم زاده

اگزانتما Exanthema

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:08 AM
 

بثورات پوستی که مشخصه ی یک تب بثوری است.
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  24  (ادامه)
  همه