دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

ا

عکس انوشه كريم زاده

اشعه گاما Gamma rays

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 4:20 PM
 

یکی از سه نوع فوتون پر انرژی ساطع شده از مواد رادیواکتیو در محدوده ی انرژی بین ده هزار تا ده میلیون الکترون ولت.

عکس انوشه كريم زاده

الکتروفورز Electrophoresis

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 4:20 PM
 

یک روش برای جداسازی پروتئین ها بر اساس این واقعیت که پروتئین ها دارای بار الکتریکی متفاوتی هستند و با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی می توان آن ها را از هم تفکیک کرد .

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

الکساندر فلمینگ Alexander Fleming

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 4:17 PM
 

پزشک انگلیسی و کاشف پنی سیلین (1881 –1955)عکس مريم علی پور

انتخاب جهت دار Direct selection

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 12:35 AM
 

تکنیک انتخاب یک جهش با قرار دادن ارگانیسم ها روی محیط کشتی که فقط جهش های مورد نظر رشد می کنند و نه والد آن ها.

 

عکس مريم علی پور

انتخاب کلونال Clonal selection

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:51 AM
 

این نظریه بیان می کند که چگونه سیستم ایمنی به عفونت پاسخ می دهد و چگونه انواع خاصی از لنفوسیت های B و T برای مهار حمله آنتی ژن های خاص انتخاب می شوند. انتخاب و فعال سازی یک لنفوسیت به وسیله واکنش بین آنتی ژن و گیرنده آنتی ژنی خاص روی سطح لنفوسیت صورت می گیرد که باعث تکثیر آن لنفوسیت خاص می شود.

عکس انوشه كريم زاده

انتروتوکسین Enterotoxin

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:39 AM
 

نوعی سم که ویژه ی سلول های مخاط روده است ، منشا آن بیشتر باکتریایی است و باعث علایمی هم چون اسهال و استفراغ می شود.


عکس مريم علی پور

انتقال فعال Active transport

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:41 PM
 

فرایندی وابسته به انرژی که مولکول ها را از خلال غشا سلول حمل می کند .عمدتا مولکول ها درداخل سلول  تجمع دارند.

 

عکس انوشه كريم زاده

اندوتوکسین Endotoxin

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:42 AM
 

نوعی سم مقاوم به حرارت که در حقیقت کمپلکس های لیپو پلی ساکاریدی هستند که در دیواره ی باکتری های گرم منفی سالم قرار دارند ؛ این مواد تب زا هستند و نفوذ پذیری عروق را افزایش می دهند.


عکس انوشه كريم زاده

اندوسپور Endospore

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:43 AM
 

یک نوع از سلول باکتری های خاصی مثل باسیلوس و کلستریدیوم با دیواره ضخیم که می تواند مقاومت در برابر شرایط نامطلوب زیست محیطی را برای دوره های طولانی داشته باشد.


عکس انوشه كريم زاده

اندوسیتوز Endocytosis

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 12:44 AM
 

برداشت مواد از محیط اطراف سلول با روش تو رفتن غشای پلاسمایی که خود شامل فاگوسیتوز و پینوسیتوز است.صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه