دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

ا

عکس مريم علی پور

ادهزین Adhesin

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

کربوهیدرات خاص متصل به پروتئین در سطح باکتری که در اتصال و چسبندگی ارگانیسم به سطح نقش دارد.
عکس مريم علی پور

ارائه آنتی ژن Antigen presentation

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 3:59 PM
 

عکس مريم علی پور

ارگانیسم بی هوازی Anaerobic organism

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:29 PM
 

میکروارگانیسمی که تنها در نبود اکسیژن رشد می کنند.


 

عکس انوشه كريم زاده

ارگوت Ergot

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:56 PM
 

یک ماده ی سمی تولید شده از قارچ است که باعث تولید هزل چاودار می شود و به عنوان عامل تسهیل کننده ی زایمان (اکسی توسیک ) و در درمان میگرن استفاده می شود.


عکس انوشه كريم زاده

اریتروسیت Erythrocytes

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:59 PM
 

سلول یا گلبول قرمز خون.


عکس انوشه كريم زاده

از طریق جفت Transplacental

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 31 October 2012، 8:33 PM
 

عبور از طریق جفت ؛ مثلا ورود یک عفونت از خون مادر به جنین  از طریق جفت .

عکس مريم علی پور

اسکلت سلولی Cytoskeleton

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:14 AM
 

سیستم رشته های میکروسکوپی والیاف موجود در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی که سایر اجزای سلولی را سازماندهی می کند و در حفظ شکل، نقل و انتقالات سلولی و حرکت اندامک ها درون آن و تقسیم سلولی موثر است. سه نوع از رشته ها اسکلت سلولی را تشکیل می دهند:اکتین، میکروتوبول ها و فیلامنت های حد واسط.

عکس مريم علی پور

اسید آمینه Amino acid

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:30 PM
 

واحد تشکیل دهنده پروتئین ها.

عکس انوشه كريم زاده

اسید چرب Fatty acid

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 31 October 2012، 8:30 PM
 

زنجیره ی هیدروکربنی دراز با گروه کربوکسیل در انتهای آن .

عکس مريم علی پور

اسیدوفیل Acidophilic

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:30 PM
 

اسید دوست ، نیازمند محیط اسیدی.صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه