دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

آ

عکس مريم علی پور

آنتی ژن Antigen

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 7:58 PM
 

آنتی‌ژن ماده‌ای است که توانایی تحریک دستگاه ایمنی بدن جانور را دارد و اختصاصا با آنتی‌ بادی های تولید شده توسط دستگاه ایمنی واکنش می‌دهد. ماهیت شیمیایی یک آنتی ژن میتواند پروتئین، پلی ساکارید، لیپید و حتی اسید نوکلئیک باشد اما معمولا ساختار های پروتئینی و پلی ساکاریدی  خاصیت آنتی ژنیسیته بیشتری از خود نشان می دهند.عکس مريم علی پور

آنتی کدون Anticodon

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 8:02 PM
 

توالی سه نوکلئوتیدی روی tRNA که با توالی مکمل خود از mRNA باند می شود.


 

عکس انوشه كريم زاده

آندمیک Endemic

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 2:29 PM
 

موجود یا معمولا شایع در یک جمعیت

عکس انوشه كريم زاده

آنزیم Enzyme

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:33 PM
 

یک کاتالیزور پروتئینی که واکنش های آنزیمی مواد دیگر را کاتالیز می کند.


عکس مريم علی پور

آنزیم ساختمانی Constitutive enzymes

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:17 AM
 

آنزیمی که همواره در سلول وجود دارد و در تمامی شرایط تغذیه ای با یک نسبت ثابت سنتز می شود.(در مقایسه با آنزیم های القایی که سنتزشان بستگی به تطابق ارگانیسم با یک بستر خاص دارد.)


عکس مريم علی پور

آنوکسیژنیک Anoxygenic

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:58 AM
 

برای بیان نوعی از فتوسنتز استفاده می شود که در طی آن اکسیژن تولید نمی گردد. این حالت در گروهی از باکتری ها، مثل باکتری گوگردی سبز دیده می شود.


عکس مريم علی پور

آنیون Anion

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

به یون با بار منفی گفته می شود.

عکس مريم علی پور

آکتینومیست Actinomycetes

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

باکتری های رشته‏ ای که بیشتر آن ها در تولید آنتی بیوتیک ارزشمند هستند.


عکس مريم علی پور

آگار Agar

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

نوعی پلی ساکارید ژله ای که در حال حاضر برای جامد کردن محیط‏های کشت میکروبی استفاده می شود. در دمای متعارف رشد باکتری ها (37-40)  جامد است و تاکنون هیچ باکتری قادر به تجزیه آن نبوده است. آگار از نوعی جلبک های قرمز دریایی استخراج می شود و شامل دو پلی ساکارید آگاروز و آگاروپکتین است که 70 درصد آن را آگاروز تشکیل می دهد.

 

 

عکس مريم علی پور

آگار شکلاتی Chocolate agar

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:04 AM
 

نوعی محیط کشت حاوی آگار خون دار است که به علت حرارت دهی خون تحت شرایط کنترل شده در طی مراحل آماده سازی، گلبول های قرمز  لیز و رنگ محیط قهوه ای رنگ می گردد. لیز گلبول های قرمز منجر به آزاد سازی بعضی ترکیبات و فاکتور های خونی، مثل hemin و NAD از سلول های خون می گردد که رشد اغلب باکتری ها راتامین می کند. 

 


صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه