از طریق جفت Transplacental

عبور از طریق جفت ؛ مثلا ورود یک عفونت از خون مادر به جنین  از طریق جفت .

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی