کپسول Capsule

ساختار ژلاتینی که به عنوان پوسته بیرونی برخی ازباکتری های خاص می باشد. این ساختار معمولا یکی از شاخص های بیماری زایی باکتری شناخته می شود.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی