بانک سوالات پیشنهادی میکروب شناسی (ویژه دانشجویان بهداشت محیط)

لطفا سوالات صرفا در قالب چهار جوابی یا جور کردنی باشد و ضمنا پاسخ سوالات توسط طراح سوال داده نشود. پیشنهاد می گردد دیگر دانشجویان در خصوص نکات علمی سوالات پیشنهاد شده و نیز درستی یا ایراد سوال و همچنین پاسخ صحیح هر سوال کامنت بگذارند.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سوال عکس مهسا مهايي مهسا مهايي 0 مهسا مهايي
Sun، 20 Apr 2014، 10:57 AM