بانک سوالات پیشنهادی میکروب شناسی (ویژه دانشجویان پرستاری)

لطفا سوالات صرفا در قالب چهار جوابی یا جور کردنی باشد و ضمنا پاسخ سوالات توسط طراح سوال داده نشود. پیشنهاد می گردد دیگر دانشجویان در خصوص نکات علمی سوالات پیشنهاد شده و نیز درستی یا ایراد سوال و همچنین پاسخ صحیح هر سوال کامنت بگذارند.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
ميكروب شناسي عکس محمدحسن بياباني محمدحسن بياباني 0 محمدحسن بياباني
Wed، 3 Jul 2013، 1:25 PM
سوالات ميكروب عکس صادق رمضانی صادق رمضانی 0 صادق رمضانی
Wed، 3 Jul 2013، 12:46 PM
میکروب شناسی عکس موسي الرضا سليمي موسي الرضا سليمي 0 موسي الرضا سليمي
Sat، 29 Jun 2013، 8:57 PM
میروب شناسی عکس محمد گرگعلي محمد گرگعلي 0 محمد گرگعلي
Sat، 29 Jun 2013، 8:37 PM
میکروب شناسی عکس علي جم كريموي علي جم كريموي 0 علي جم كريموي
Sat، 29 Jun 2013، 7:30 PM
میکروب شناسی عکس حميد جهاني منفرد حميد جهاني منفرد 0 حميد جهاني منفرد
Sat، 29 Jun 2013، 7:07 PM
سوالات میکروب شناسی عکس اركان نوري اركان نوري 0 اركان نوري
Sat، 29 Jun 2013، 1:03 PM
سوالات ميكروب عکس كلثوم رجبي سناجردي كلثوم رجبي سناجردي 1 زهرا علي پور
Sat، 29 Jun 2013، 11:34 AM
سوالات میکروب شناسی عکس مليحه غلامي مليحه غلامي 0 مليحه غلامي
Thu، 27 Jun 2013، 8:41 PM
میکروب شناسی عکس مريم سادات مزاري مقدم مريم سادات مزاري مقدم 2 مسلم جعفري خيرابادي
Wed، 26 Jun 2013، 4:49 PM
سوالات ميكروب شناسي عکس شقايق غيبي رودي شقايق غيبي رودي 0 شقايق غيبي رودي
Wed، 26 Jun 2013، 4:46 PM
ميكروب عکس مسلم جعفري خيرابادي مسلم جعفري خيرابادي 1 مسلم جعفري خيرابادي
Wed، 26 Jun 2013، 4:44 PM
ميكروب عکس سعيد علي زاده مقدم سعيد علي زاده مقدم 1 زهرا علي پور
Wed، 26 Jun 2013، 3:22 PM
سولات ميكروب شناسي عکس زهرا علي پور زهرا علي پور 0 زهرا علي پور
Wed، 26 Jun 2013، 3:17 PM
سوالات درس ميكروب شناسي عکس ليلا صباغي ليلا صباغي 1 فاطمه رحيمي حسن پور
Wed، 26 Jun 2013، 2:04 PM
سوالات ميكروب شناسي عکس فاطمه رحيمي حسن پور فاطمه رحيمي حسن پور 0 فاطمه رحيمي حسن پور
Wed، 26 Jun 2013، 2:01 PM
سوالات ميكرو بيولوژي عکس محمدعلي تركمان سلامي محمدعلي تركمان سلامي 0 محمدعلي تركمان سلامي
Tue، 25 Jun 2013، 7:21 PM
ميكروب hojjat حجت باراني 0 حجت باراني
Tue، 25 Jun 2013، 7:09 PM
سوالات ميكروب شناسي عکس معين گلچين معين گلچين 1 محمدعلي تركمان سلامي
Tue، 25 Jun 2013، 7:02 PM
سوالات ميكروب شناسي عکس جمال الدين صيدي جمال الدين صيدي 0 جمال الدين صيدي
Tue، 25 Jun 2013، 6:59 PM
سوالات ميكروبيولوزي عکس سيدعليرضا موسوي سيدعليرضا موسوي 0 سيدعليرضا موسوي
Tue، 25 Jun 2013، 6:54 PM
مجموعه سولات ميكروب شناسي عکس فاطمه بهنابادي فاطمه بهنابادي 0 فاطمه بهنابادي
Tue، 25 Jun 2013، 5:37 PM
سوالات پيشنهادي درس مبكروب شناسي majid مجيد مقيم زاده 0 مجيد مقيم زاده
Tue، 25 Jun 2013، 2:59 PM
سوالات ميكروبيلو‍ژي عکس مرضيه اسلامي مرضيه اسلامي 0 مرضيه اسلامي
Tue، 25 Jun 2013، 1:41 PM
سوالات ميكروب ترم 2 پرستاري سپهري عکس عليرضا سپهري بيمرغي عليرضا سپهري بيمرغي 0 عليرضا سپهري بيمرغي
Tue، 25 Jun 2013، 1:41 PM
سوالات میکروب عکس فتانه شهرياري فتانه شهرياري 0 فتانه شهرياري
Tue، 25 Jun 2013، 1:30 PM
طرح سوال میکروب شناسی عکس فاطمه دوست ابادي فاطمه دوست ابادي 0 فاطمه دوست ابادي
Tue، 25 Jun 2013، 1:23 PM
سوالات ميكروب شناسي عکس رويا طاهري رويا طاهري 0 رويا طاهري
Tue، 25 Jun 2013، 1:10 PM
سوالات ميكروب شناسي عکس مهين صفري مرجان مهين صفري مرجان 0 مهين صفري مرجان
Tue، 25 Jun 2013، 10:42 AM
سوالات ميكروب شناسي عکس انسيه سميع زاده انسيه سميع زاده 0 انسيه سميع زاده
Tue، 25 Jun 2013، 10:18 AM
ميكروب شناسي(باكتريها) عکس ظريفه سلماني ظريفه سلماني 1 حجت غفاري
Tue، 18 Jun 2013، 7:38 PM
سوانات ميكروب عکس زينت عرب جعفري محمدابادي زينت عرب جعفري محمدابادي 0 زينت عرب جعفري محمدابادي
Sun، 9 Jun 2013، 5:51 PM
ميكروب شناسي عکس مسلم جعفري خيرابادي مسلم جعفري خيرابادي 0 مسلم جعفري خيرابادي
Tue، 5 Mar 2013، 6:12 PM