طرح سوالات پیشنهادی کلیات میکروب شناسی (ویژه دانشجویان دندانپزشکی)

لطفا سوالات از محتوای مطالب و اسلایدهای تدریس شده و یا از جزوه کلیات میکروب شناسی (بخش اول) طرح گردد و ترجیحا جواب سوال توسط طراح سوال بیان نگردد. همچنین انتظار می رود دیگر دانشجویان با گذاردن کامنت، سوالات طرح شده را مورد بررسی و درستی و کیفیت آن را مورد نقد علمی قرار دهند. این نوع کامنت ها دارای امتیاز است.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سوالات باكتري عکس مرضيه طلائي مرضيه طلائي 0 مرضيه طلائي
Thu، 11 Apr 2013، 10:44 AM
سوالات ناب عکس فاطمه ضيا فاطمه ضيا 0 فاطمه ضيا
Sun، 31 Mar 2013، 4:09 PM
سوالات باکتری عکس علي نقوي علي نقوي 1 محمد درخواه
Sat، 2 Mar 2013، 6:25 PM
سوالات باكتري شناسي عکس زهرا تصديقي زهرا تصديقي 0 زهرا تصديقي
Sat، 2 Mar 2013، 6:05 PM
گلچین سوالات دانشجویان کلاس عکس عليرضا ضميري اخلاقي عليرضا ضميري اخلاقي 0 عليرضا ضميري اخلاقي
Sat، 2 Mar 2013، 12:18 AM
تست کلیات میکروب شناسی عکس امير متعلمي امير متعلمي 0 امير متعلمي
Fri، 1 Mar 2013، 11:50 PM
سولات باکتری شناسی عکس سجاد صدري نيا سجاد صدري نيا 0 سجاد صدري نيا
Fri، 1 Mar 2013، 12:58 AM
تست از کلیات میکروب شناسی عکس پژمان فيروزي پژمان فيروزي 2 سجاد صدري نيا
Fri، 1 Mar 2013، 12:01 AM
سوالات چهار جلسه اول عکس ميثم دشتكي ميثم دشتكي 1 محمدصادق ظريف منش
Thu، 28 Feb 2013، 11:34 PM
طرح سوال باکتری عکس فاطمه قانعي فاطمه قانعي 1 محمدصادق ظريف منش
Thu، 28 Feb 2013، 11:28 PM
سوالات تستی وجا خالی ازکلیات باکتری شناسی عکس خديجه كبري اميرآبادي زاده خديجه كبري اميرآبادي زاده 2 ايلين باقرزاده
Thu، 28 Feb 2013، 10:38 PM
سوالات میکروب شناسی عکس ندا اسدديزاوندي ندا اسدديزاوندي 0 ندا اسدديزاوندي
Thu، 28 Feb 2013، 8:26 PM
سوالات از بخش اول عکس فاطمه قربان زاده فاطمه قربان زاده 0 فاطمه قربان زاده
Thu، 28 Feb 2013، 1:59 PM
سوالات کلیات میکروب شناسی عکس ندا علويان ندا علويان 0 ندا علويان
Thu، 28 Feb 2013، 1:45 PM
سوالات از محتوای بخش اول عکس سوده صديق سوده صديق 0 سوده صديق
Thu، 28 Feb 2013، 1:38 PM
سوالات باکتری شناسی عکس ياسمن ياسمن آقاجاني ياسمن ياسمن آقاجاني 1 ايلين باقرزاده
Thu، 28 Feb 2013، 12:57 PM
سوال از جزوه میکرب شناسی (1) عکس نسرين وفائي نژاد نسرين وفائي نژاد 0 نسرين وفائي نژاد
Thu، 28 Feb 2013، 12:48 PM
سوالات شبه کنکوری... عکس ايلين باقرزاده ايلين باقرزاده 0 ايلين باقرزاده
Thu، 28 Feb 2013، 12:43 PM
مشق شب عکس عماد عرب پوربرگل عماد عرب پوربرگل 2 علي نقوي
Thu، 28 Feb 2013، 1:48 AM
تست از کلیات میکروب شناسی عکس محمد درخواه محمد درخواه 2 پژمان فيروزي
Thu، 28 Feb 2013، 1:33 AM
child labor m محمدصادق ظريف منش 0 محمدصادق ظريف منش
Wed، 27 Feb 2013، 7:31 PM
سوالات پيشنهادي كليات باكتري شناسي عکس عاطفه نجاری درمیان عاطفه نجاری درمیان 0 عاطفه نجاری درمیان
Wed، 27 Feb 2013، 10:20 AM
تست از کلیات میکروب شناسی عکس سجاد علي پورهدايت اباد سجاد علي پورهدايت اباد 0 سجاد علي پورهدايت اباد
Wed، 27 Feb 2013، 9:43 AM