بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

دانشجویان می بایست سوالات پیشنهادی خود را به شکل های چهار جوابی، صحیح غلط، جور کردنی و جای خالی در این محل بنویسند. ضمنا امکان استفاده از تصاویر مورد نظر نیز وجود دارد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
كشف پني سيلين توسط فلمينگ درجريان مشاهده رشدناخواسته يك توده كپك پني سيليوم در مجاورت باكتري.......اتفاق افتاد. عکس امين ببرخاني قره قشلاقي امين ببرخاني قره قشلاقي 0 امين ببرخاني قره قشلاقي
Tue، 7 Jan 2014، 10:51 PM
كدام يك ازويروسهاي زير مي توانداز طريق جفت ازمادر به جنين انتقال يابدو در دوران جنيني بيماريزايي نمايد؟ عکس امين ببرخاني قره قشلاقي امين ببرخاني قره قشلاقي 0 امين ببرخاني قره قشلاقي
Tue، 7 Jan 2014، 10:31 PM
مو نو كلئوز عفوني توسط كدام يك از ويروس هاي زير ايجاد ميشود؟ عکس امين ببرخاني قره قشلاقي امين ببرخاني قره قشلاقي 0 امين ببرخاني قره قشلاقي
Tue، 7 Jan 2014، 10:23 PM
شايعترين نوع سياه زخم كدام است؟ عکس امين ببرخاني قره قشلاقي امين ببرخاني قره قشلاقي 0 امين ببرخاني قره قشلاقي
Tue، 7 Jan 2014، 10:13 PM
پپتيدوگليكان چيست؟ عکس امين ببرخاني قره قشلاقي امين ببرخاني قره قشلاقي 0 امين ببرخاني قره قشلاقي
Tue، 7 Jan 2014، 9:53 PM
سه گزینه ای عکس ميترا حسن نژاد ميترا حسن نژاد 0 ميترا حسن نژاد
Sun، 5 Jan 2014، 6:23 PM
چهار گزینه ای عکس ميترا حسن نژاد ميترا حسن نژاد 0 ميترا حسن نژاد
Sun، 5 Jan 2014، 6:20 PM
چهار گزینه ای عکس ميترا حسن نژاد ميترا حسن نژاد 0 ميترا حسن نژاد
Sun، 5 Jan 2014، 6:11 PM
چهار گزینه ای عکس ميترا حسن نژاد ميترا حسن نژاد 0 ميترا حسن نژاد
Sun، 5 Jan 2014، 6:08 PM
چهار گزینه ای عکس ميترا حسن نژاد ميترا حسن نژاد 0 ميترا حسن نژاد
Sun، 5 Jan 2014، 6:04 PM
تستی عکس مهديه خدمت كار مهديه خدمت كار 0 مهديه خدمت كار
Sun، 5 Jan 2014، 1:35 PM
تستی عکس مهديه خدمت كار مهديه خدمت كار 0 مهديه خدمت كار
Sun، 5 Jan 2014، 1:31 PM
تستی عکس مهديه خدمت كار مهديه خدمت كار 0 مهديه خدمت كار
Sun، 5 Jan 2014، 1:28 PM
تستی عکس مهديه خدمت كار مهديه خدمت كار 0 مهديه خدمت كار
Sun، 5 Jan 2014، 1:25 PM
تستی عکس مهديه خدمت كار مهديه خدمت كار 0 مهديه خدمت كار
Sun، 5 Jan 2014، 1:13 PM
عامل بيماري پشم ريسان در كدام يك از گروه هاي زيرجاي مي گيرد؟ عکس مرضيه سعيدي پور مرضيه سعيدي پور 0 مرضيه سعيدي پور
Sun، 5 Jan 2014، 12:49 PM
كدام يك از عامل هاي زيرباعث ايجاد غشاي كاذب در روده نمي شود؟ عکس مرضيه سعيدي پور مرضيه سعيدي پور 0 مرضيه سعيدي پور
Sun، 5 Jan 2014، 12:45 PM
شكل اسپوري كدام يك از عامل هاي زيربه فرم راكت تنيس درمي آيد؟ عکس مرضيه سعيدي پور مرضيه سعيدي پور 0 مرضيه سعيدي پور
Sun، 5 Jan 2014، 12:40 PM
كدام يك از موارد زير در رابطه ي باكتري ها با هم مطرح نيست؟ عکس مرضيه سعيدي پور مرضيه سعيدي پور 0 مرضيه سعيدي پور
Sun، 5 Jan 2014، 12:36 PM
كدام يك از باكتري هاي زير در شرايط كاملا هوازي رشد ميكند؟ عکس مرضيه سعيدي پور مرضيه سعيدي پور 0 مرضيه سعيدي پور
Sun، 5 Jan 2014، 12:33 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:44 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:41 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:38 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:33 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:31 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:25 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:19 PM
چهار گزینه ای عکس مينا چوپان رودي مينا چوپان رودي 0 مينا چوپان رودي
Sat، 4 Jan 2014، 2:17 PM
مايكوباكتريوم توبر كلوسيز در شرايط سخت توانايي توليد اسپور دارد عکس نرگس نژادنجف نرگس نژادنجف 0 نرگس نژادنجف
Wed، 1 Jan 2014، 11:44 AM
كپسول همه باكتري ها از جنس پلي ساكاريد است عکس نرگس نژادنجف نرگس نژادنجف 0 نرگس نژادنجف
Wed، 1 Jan 2014، 11:41 AM
هموفيلوس انفولانزا علت اصلي عفونت هاي سر و گردن است عکس نرگس نژادنجف نرگس نژادنجف 0 نرگس نژادنجف
Wed، 1 Jan 2014، 11:39 AM
از كورينه باكتريوم ديفتريا به عنوان موشك هاي بيولوژيكي در جنگ ها استفاده مي شود عکس نرگس نژادنجف نرگس نژادنجف 0 نرگس نژادنجف
Wed، 1 Jan 2014، 11:35 AM
كپسول باكتري در شرايط سخت خارج بدن ميزبان ساخته مي شود عکس نرگس نژادنجف نرگس نژادنجف 0 نرگس نژادنجف
Wed، 1 Jan 2014، 11:33 AM
جاخالی عکس طيبه مقري طيبه مقري 0 طيبه مقري
Tue، 31 Dec 2013، 12:36 AM
جاخالی عکس طيبه مقري طيبه مقري 0 طيبه مقري
Tue، 31 Dec 2013، 12:30 AM
صحیح غلط عکس طيبه مقري طيبه مقري 0 طيبه مقري
Tue، 31 Dec 2013، 12:28 AM
تستی عکس طيبه مقري طيبه مقري 0 طيبه مقري
Tue، 31 Dec 2013، 12:22 AM
تستی عکس طيبه مقري طيبه مقري 0 طيبه مقري
Tue، 31 Dec 2013، 12:19 AM
جاخالی عکس مريم زيدانلو مريم زيدانلو 0 مريم زيدانلو
Mon، 30 Dec 2013، 12:54 AM
جاخالی عکس مريم زيدانلو مريم زيدانلو 0 مريم زيدانلو
Mon، 30 Dec 2013، 12:53 AM
جاخالی عکس مريم زيدانلو مريم زيدانلو 0 مريم زيدانلو
Mon، 30 Dec 2013، 12:51 AM
کوتاه پاسخ عکس مريم زيدانلو مريم زيدانلو 0 مريم زيدانلو
Mon، 30 Dec 2013، 12:49 AM
تشریحی عکس مريم زيدانلو مريم زيدانلو 0 مريم زيدانلو
Mon، 30 Dec 2013، 12:47 AM
تستی عکس ليلي ناصري ليلي ناصري 0 ليلي ناصري
Mon، 30 Dec 2013، 12:43 AM
جا خالی عکس ليلي ناصري ليلي ناصري 0 ليلي ناصري
Mon، 30 Dec 2013، 12:41 AM
صحیح غلط عکس ليلي ناصري ليلي ناصري 0 ليلي ناصري
Mon، 30 Dec 2013، 12:40 AM
تستی عکس ليلي ناصري ليلي ناصري 0 ليلي ناصري
Mon، 30 Dec 2013، 12:39 AM
جا خالی عکس ليلي ناصري ليلي ناصري 0 ليلي ناصري
Mon، 30 Dec 2013، 12:37 AM
کوتاه پاسخ عکس بهاره سلطاني بهاره سلطاني 0 بهاره سلطاني
Mon، 30 Dec 2013، 12:34 AM
جا خالی عکس بهاره سلطاني بهاره سلطاني 0 بهاره سلطاني
Mon، 30 Dec 2013، 12:32 AM
تستی عکس بهاره سلطاني بهاره سلطاني 0 بهاره سلطاني
Mon، 30 Dec 2013، 12:31 AM
کوتاه پاسخ عکس بهاره سلطاني بهاره سلطاني 0 بهاره سلطاني
Mon، 30 Dec 2013، 12:28 AM
تشریحی عکس بهاره سلطاني بهاره سلطاني 0 بهاره سلطاني
Mon، 30 Dec 2013، 12:27 AM
تستی 1 عاطفه نجفي 0 عاطفه نجفي
Mon، 30 Dec 2013، 12:21 AM
صحیح غلط 1 عاطفه نجفي 0 عاطفه نجفي
Mon، 30 Dec 2013، 12:18 AM
تستی 1 عاطفه نجفي 0 عاطفه نجفي
Mon، 30 Dec 2013، 12:17 AM
جا خالی 1 عاطفه نجفي 0 عاطفه نجفي
Mon، 30 Dec 2013، 12:14 AM
صحیح غلط 1 عاطفه نجفي 0 عاطفه نجفي
Mon، 30 Dec 2013، 12:13 AM
جور کردنی عکس حانيه الهي حانيه الهي 0 حانيه الهي
Sun، 29 Dec 2013، 10:47 PM
صحیح غلط عکس حانيه الهي حانيه الهي 0 حانيه الهي
Sun، 29 Dec 2013، 10:40 PM
چهار گزینه ای عکس حانيه الهي حانيه الهي 0 حانيه الهي
Sun، 29 Dec 2013، 10:35 PM
جای خالی عکس حانيه الهي حانيه الهي 0 حانيه الهي
Sun، 29 Dec 2013، 10:32 PM
جای خالی عکس حانيه الهي حانيه الهي 0 حانيه الهي
Sun، 29 Dec 2013، 10:30 PM
جای خالی عکس حانيه الهي حانيه الهي 0 حانيه الهي
Sun، 29 Dec 2013، 10:26 PM
جای خالی عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 10:08 PM
صحیح غلط عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 10:06 PM
جای خالی عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 10:02 PM
جور کردنی عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 9:51 PM
جای خالی عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 9:38 PM
جای خالی عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 9:28 PM
جای خالی عکس فاطمه رمضاني فدردي فاطمه رمضاني فدردي 0 فاطمه رمضاني فدردي
Sun، 29 Dec 2013، 9:24 PM
کدام یک از باکتری های زیر را نمیتوان در خون دید؟ عکس فاطمه فخرعالي زاده فاطمه فخرعالي زاده 0 فاطمه فخرعالي زاده
Sun، 29 Dec 2013، 8:04 PM
میزبان کدامیک با بقیه متفاوت است؟ عکس فاطمه فخرعالي زاده فاطمه فخرعالي زاده 0 فاطمه فخرعالي زاده
Sun، 29 Dec 2013، 7:58 PM
ایندکس الودگی اب با فاضلاب انسانی میتواند عامل کدامیک از بیماری های زیر در نوزادان شود؟ عکس فاطمه فخرعالي زاده فاطمه فخرعالي زاده 0 فاطمه فخرعالي زاده
Sun، 29 Dec 2013، 7:53 PM
کدامیک از باکتری های زیر در مقابل انتی سپتیک ها مقاوم هستند؟ عکس فاطمه فخرعالي زاده فاطمه فخرعالي زاده 0 فاطمه فخرعالي زاده
Sun، 29 Dec 2013، 7:49 PM
شایع ترین عامل عفونت های سوختگی چیست؟ عکس فاطمه فخرعالي زاده فاطمه فخرعالي زاده 0 فاطمه فخرعالي زاده
Sun، 29 Dec 2013، 7:45 PM
صحيح غلط عکس زينب ستوده امامقلي زينب ستوده امامقلي 2 ارش شوريابي
Mon، 7 Jan 2013، 5:12 PM
جای خالی ارش شوريابي ارش شوريابي 3 زينب ستوده امامقلي
Sun، 30 Dec 2012، 9:48 AM
تستي عکس زينب ستوده امامقلي زينب ستوده امامقلي 1 هاجر ساراني
Sun، 30 Dec 2012، 9:47 AM
صحيح - غلط عکس هاجر ساراني هاجر ساراني 0 هاجر ساراني
Sun، 30 Dec 2012، 9:45 AM
جاي خالي عکس هاجر ساراني هاجر ساراني 1 زينب ستوده امامقلي
Sun، 30 Dec 2012، 9:44 AM
صحيح غلط عکس زينب ستوده امامقلي زينب ستوده امامقلي 0 زينب ستوده امامقلي
Sun، 30 Dec 2012، 9:38 AM
تستي عکس هاجر ساراني هاجر ساراني 0 هاجر ساراني
Sun، 30 Dec 2012، 9:35 AM
جاي خالي عکس زينب ستوده امامقلي زينب ستوده امامقلي 0 زينب ستوده امامقلي
Sun، 30 Dec 2012، 9:32 AM
تستي عکس زينب ستوده امامقلي زينب ستوده امامقلي 0 زينب ستوده امامقلي
Sun، 30 Dec 2012، 9:29 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 4 زينب ستوده امامقلي
Sun، 30 Dec 2012، 9:10 AM
تشريحي عکس سميرا عشرتي سميرا عشرتي 0 سميرا عشرتي
Sat، 29 Dec 2012، 11:12 AM
پاسخ كوتاه عکس سميرا عشرتي سميرا عشرتي 0 سميرا عشرتي
Sat، 29 Dec 2012، 11:08 AM
تستي عکس زهرا سيدابادي زهرا سيدابادي 0 زهرا سيدابادي
Sat، 29 Dec 2012، 10:56 AM
ميكروب عکس زهرا سيدابادي زهرا سيدابادي 0 زهرا سيدابادي
Sat، 29 Dec 2012، 10:55 AM
ويروس عکس فاطمه پارسافرد فاطمه پارسافرد 0 فاطمه پارسافرد
Sat، 29 Dec 2012، 10:51 AM
ميكروب شناسي عکس فاطمه پارسافرد فاطمه پارسافرد 0 فاطمه پارسافرد
Sat، 29 Dec 2012، 10:49 AM
تستي عکس حسين شوشتري حسين شوشتري 2 فاطمه عبدالهي گزيك
Sat، 29 Dec 2012، 10:05 AM
تست عکس فاطمه عبدالهي گزيك فاطمه عبدالهي گزيك 1 ميترا محمدي
Sat، 29 Dec 2012، 9:54 AM
صحيح-غلط عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 12:45 PM
جاي خالي عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 12:23 PM
جاي خالي عکس ميترا محمدي ميترا محمدي 1 فاطمه عبدالهي گزيك
Thu، 27 Dec 2012، 12:11 PM
تست عکس سيدياسين حسيني سيدياسين حسيني 4 فاطمه عبدالهي گزيك
Thu، 27 Dec 2012، 12:07 PM
تست عکس نرگس مقيمي نرگس مقيمي 0 نرگس مقيمي
Thu، 27 Dec 2012، 12:06 PM
جواب کوتاه ارش شوريابي ارش شوريابي 4 فاطمه عبدالهي گزيك
Thu، 27 Dec 2012، 12:03 PM