بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته بهداشت)

دانشجویان می بایست سوالات پیشنهادی خود را به شکل های چهار جوابی، صحیح غلط، جور کردنی و جای خالی در این محل بنویسند. ضمنا امکان استفاده از تصاویر مورد نظر نیز وجود دارد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سوالات پیشنهادی عکس زینب حیدری زینب حیدری 0 زینب حیدری
Fri، 4 Jan 2013، 11:09 PM
سوالات پيشنهادي عکس زینب اکرمی زینب اکرمی 0 زینب اکرمی
Sat، 29 Dec 2012، 11:57 AM
سولات پیشنهادی میکروبیولوزی عکس عادله نیازی ساعی عادله نیازی ساعی 0 عادله نیازی ساعی
Sat، 29 Dec 2012، 11:48 AM
سوالات پیشنهادی میکروبیولوژی عکس عادله نیازی ساعی عادله نیازی ساعی 0 عادله نیازی ساعی
Sat، 29 Dec 2012، 11:36 AM
سوالات پیشنهادی میکروبیولوژی عکس عادله نیازی ساعی عادله نیازی ساعی 0 عادله نیازی ساعی
Sat، 29 Dec 2012، 11:20 AM
سوالات پیشنهادی عکس فاطمه علی آبادی فاطمه علی آبادی 0 فاطمه علی آبادی
Fri، 28 Dec 2012، 10:27 PM
سؤالات پیشنهادی عکس زینب قاسمی زینب قاسمی 0 زینب قاسمی
Fri، 28 Dec 2012، 8:54 PM
سوالات پیشنهادی عکس سمیرا چالاکی سمیرا چالاکی 0 سمیرا چالاکی
Thu، 27 Dec 2012، 9:09 PM
سوال ميكروب شناسي عکس مژگان عظیمی اسدآبادی مژگان عظیمی اسدآبادی 1 فاطمه ناصری
Wed، 26 Dec 2012، 6:38 PM
سوالات پيشنهادي عکس بهاره کرامتی بهاره کرامتی 0 بهاره کرامتی
Wed، 26 Dec 2012، 1:14 PM
سوالات پيشنهادي عکس فائزه انصاری فر فائزه انصاری فر 0 فائزه انصاری فر
Wed، 26 Dec 2012، 12:08 PM
آزمون ميكروب شناسي عکس فاطمه ناصری فاطمه ناصری 0 فاطمه ناصری
Wed، 26 Dec 2012، 11:48 AM
سولات پيشنهادي عکس معصومه هاشمی گازار معصومه هاشمی گازار 0 معصومه هاشمی گازار
Wed، 26 Dec 2012، 10:54 AM
سوالات پيشنهادي عکس صدیقه محمدیان صدیقه محمدیان 0 صدیقه محمدیان
Wed، 26 Dec 2012، 10:31 AM
سوالات پیشنهادی عکس حجت عرب نژاد حجت عرب نژاد 0 حجت عرب نژاد
Tue، 25 Dec 2012، 9:49 PM
سوالات پیشنهادی عکس جواد قربانی جواد قربانی 0 جواد قربانی
Tue، 25 Dec 2012، 9:36 PM
سوالات پيشنهادي عکس سمیرا قدیری سمیرا قدیری 0 سمیرا قدیری
Tue، 25 Dec 2012، 7:31 PM
سو الا ت پيشنهاذي عکس مرضیه مروی سه قلعه مرضیه مروی سه قلعه 0 مرضیه مروی سه قلعه
Tue، 25 Dec 2012، 7:13 PM
سوالات پيشنهادي عکس حمیده شهابی زاده حمیده شهابی زاده 0 حمیده شهابی زاده
Tue، 25 Dec 2012، 6:55 PM
سوالات پيشنهادي عکس سمیه خاکشور سمیه خاکشور 0 سمیه خاکشور
Tue، 25 Dec 2012، 6:54 PM
سوالات پيشنهادي عکس فریده سادات نادری فریده سادات نادری 0 فریده سادات نادری
Tue، 25 Dec 2012، 6:54 PM
سوالات امتحاني پيشنهادي عکس معصومه شریفی معصومه شریفی 0 معصومه شریفی
Tue، 25 Dec 2012، 3:12 PM
سوالات پيشنهادي عکس رقیه فرهادی نسب رقیه فرهادی نسب 0 رقیه فرهادی نسب
Tue، 25 Dec 2012، 1:15 PM
سوالات پيشنهادي عکس رقیه فرهادی نسب رقیه فرهادی نسب 0 رقیه فرهادی نسب
Tue، 25 Dec 2012، 1:15 PM
سوالات پیشنهادی عکس سوسن قضات رزدابی سوسن قضات رزدابی 0 سوسن قضات رزدابی
Tue، 25 Dec 2012، 1:03 PM
سوالات پیشنهادی عکس مهناز باقری کلات مهناز باقری کلات 0 مهناز باقری کلات
Tue، 25 Dec 2012، 1:15 AM
سوالات پیشنهادی عکس زینب اکرمی زینب اکرمی 0 زینب اکرمی
Mon، 24 Dec 2012، 10:04 PM
سوالات پیشنهادی میکروب شناسی عکس صدیقه عرب زوزونی صدیقه عرب زوزونی 0 صدیقه عرب زوزونی
Mon، 24 Dec 2012، 8:30 PM
سوالات پيشنهادي عکس معصومه هاشمی گازار معصومه هاشمی گازار 0 معصومه هاشمی گازار
Mon، 24 Dec 2012، 7:21 PM
سؤالات پيشنهادي ميكروب شناسي عکس فاطمه محمودی فاطمه محمودی 0 فاطمه محمودی
Mon، 24 Dec 2012، 7:18 PM
سوالات پيشنهادي ميكروب عکس بهناز رحمانپور بهناز رحمانپور 0 بهناز رحمانپور
Mon، 24 Dec 2012، 7:13 PM
سوالات پیشنهادی عکس معصومه هاشمی گازار معصومه هاشمی گازار 0 معصومه هاشمی گازار
Mon، 24 Dec 2012، 5:54 PM
سوالات میکروب شناسی عکس مریم وجودی نشتیفانی مریم وجودی نشتیفانی 0 مریم وجودی نشتیفانی
Mon، 24 Dec 2012، 5:48 PM
ازمون میکروب شناسی عکس فاطمه حاجی زاده فاطمه حاجی زاده 0 فاطمه حاجی زاده
Mon، 24 Dec 2012، 5:44 PM