بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

دانشجویان می بایست سوالات پیشنهادی خود را به شکل های چهار جوابی، صحیح غلط، جور کردنی و جای خالی در این محل بنویسند. ضمنا امکان استفاده از تصاویر مورد نظر نیز وجود دارد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سوالات عکس زهره حسینی زهره حسینی 0 زهره حسینی
Sun، 6 Jan 2013، 9:59 AM
questions عکس نسیم گنجی نسیم گنجی 0 نسیم گنجی
Thu، 3 Jan 2013، 2:49 PM
طرح سوال عکس الهه حقگو الهه حقگو 0 الهه حقگو
Thu، 3 Jan 2013، 2:45 PM
طرح سوال عکس سمانه وزیری سمانه وزیری 0 سمانه وزیری
Wed، 2 Jan 2013، 11:36 PM
QuEs عکس احمدرضا ایرانمنش احمدرضا ایرانمنش 0 احمدرضا ایرانمنش
Wed، 2 Jan 2013، 9:32 PM
نمونه سوال عکس سعیده خراشادیزاده سعیده خراشادیزاده 0 سعیده خراشادیزاده
Wed، 2 Jan 2013، 7:55 PM
سوال پیشنهادی عکس مرتضی باقری مقدم سلامی مرتضی باقری مقدم سلامی 1 مرتضی باقری مقدم سلامی
Tue، 1 Jan 2013، 10:43 AM
سوالات عکس فاطمه بهشتی فاطمه بهشتی 0 فاطمه بهشتی
Mon، 31 Dec 2012، 10:23 AM
نمونه سوالات میکروب شناسی عمومی عکس سعید بامدادی سعید بامدادی 0 سعید بامدادی
Sat، 29 Dec 2012، 1:02 PM
سوال های سخت برای بچه های بد! عکس مجتبی بهنام مجتبی بهنام 0 مجتبی بهنام
Thu، 27 Dec 2012، 11:49 PM
SOAL عکس علی ناصحی علی ناصحی 0 علی ناصحی
Wed، 26 Dec 2012، 7:03 PM
طرح سوال؟؟؟؟ عکس ماندانا علی اکبری ماندانا علی اکبری 0 ماندانا علی اکبری
Wed، 26 Dec 2012، 1:12 AM
question عکس محمد مطابق محمد مطابق 0 محمد مطابق
Wed، 26 Dec 2012، 12:41 AM
سوالات عکس مهدی دارابی مهدی دارابی 0 مهدی دارابی
Wed، 26 Dec 2012، 12:19 AM
سوالات خوب برای بچه های خوب عکس مریم سادات سید حسینی مریم سادات سید حسینی 0 مریم سادات سید حسینی
Tue، 25 Dec 2012، 9:43 PM
سوال عکس سمانه بیکی سمانه بیکی 0 سمانه بیکی
Tue، 25 Dec 2012، 7:14 PM
طرح سوال عکس مهشاد قاسمی مهشاد قاسمی 0 مهشاد قاسمی
Tue، 25 Dec 2012، 6:42 PM
سوال عکس مریم اسحقی ایل بیگی مریم اسحقی ایل بیگی 0 مریم اسحقی ایل بیگی
Tue، 25 Dec 2012، 5:34 PM
طرح سوال عکس فاطمه صدوقی فاطمه صدوقی 0 فاطمه صدوقی
Tue، 25 Dec 2012، 5:33 PM
طرح سوال عکس سیما خسروی سیما خسروی 0 سیما خسروی
Tue، 25 Dec 2012، 4:58 PM
سوال عکس زهرا روزبهمن زهرا روزبهمن 0 زهرا روزبهمن
Tue، 25 Dec 2012، 4:02 PM
طرح سوال عکس سمانه وزیری سمانه وزیری 0 سمانه وزیری
Tue، 25 Dec 2012، 3:53 PM
سوالات............. عکس محبوبه هروی محبوبه هروی 0 محبوبه هروی
Tue، 25 Dec 2012، 3:46 PM