بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان باکتری شناسی (ویژه ترم چهار پزشکی و ترم پنج علوم آزمایشگاهی))

دانشجویان می بایست سوالات پیشنهادی خود را به شکل های چهار جوابی، صحیح غلط، جور کردنی و جای خالی در این محل بنویسند. ضمنا امکان استفاده از تصاویر مورد نظر نیز وجود دارد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:38 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:32 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:27 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:22 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:14 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:10 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 11:03 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 10:57 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 10:48 PM
سوالات باکتری عکس غزل طاهری ثانی غزل طاهری ثانی 0 غزل طاهری ثانی
Thu، 2 Jan 2014، 10:14 PM
باکتری شناسی عکس محبوبه هروی محبوبه هروی 0 محبوبه هروی
Fri، 27 Dec 2013، 10:01 PM
تستهای باکتری پزشکی عکس محبوبه هروی محبوبه هروی 0 محبوبه هروی
Fri، 27 Dec 2013، 7:38 PM
سوال؟؟؟ عکس سیما خسروی سیما خسروی 0 سیما خسروی
Mon، 2 Dec 2013، 11:22 PM
سوال باکتری عکس زهرا اسدزاده زهرا اسدزاده 0 زهرا اسدزاده
Wed، 27 Nov 2013، 9:05 PM
سوال باکتری عکس زهرا اسدزاده زهرا اسدزاده 0 زهرا اسدزاده
Wed، 27 Nov 2013، 11:33 AM
سوال باکتری عکس زهرا اسدزاده زهرا اسدزاده 0 زهرا اسدزاده
Wed، 27 Nov 2013، 11:23 AM
سوال باکتری عکس زهرا اسدزاده زهرا اسدزاده 0 زهرا اسدزاده
Wed، 27 Nov 2013، 11:17 AM
سوال؟؟؟ عکس سیما خسروی سیما خسروی 0 سیما خسروی
Mon، 25 Nov 2013، 12:46 PM
تست باکتری شناسی..... عکس محبوبه هروی محبوبه هروی 0 محبوبه هروی
Mon، 14 Oct 2013، 11:36 AM
soale mohem عکس برهان حقي رودي برهان حقي رودي 0 برهان حقي رودي
Fri، 1 Feb 2013، 6:25 PM
تست باکتری شناسی عکس وحيده بقايي وحيده بقايي 0 وحيده بقايي
Wed، 23 Jan 2013، 10:54 AM
تست عکس محسن جمعه زاده محسن جمعه زاده 0 محسن جمعه زاده
Tue، 15 Jan 2013، 4:34 PM
وای سوال عکس جواد خاني جواد خاني 0 جواد خاني
Mon، 14 Jan 2013، 11:35 PM
صحیح/غلط عکس علي كلماتي علي كلماتي 0 علي كلماتي
Mon، 14 Jan 2013، 11:29 PM
تست عکس محسن جمعه زاده محسن جمعه زاده 0 محسن جمعه زاده
Mon، 14 Jan 2013، 11:28 PM
سوال باکتری عکس سيد مصطفي فنايي سيد مصطفي فنايي 0 سيد مصطفي فنايي
Mon، 14 Jan 2013، 11:24 PM
تست عکس علي كلماتي علي كلماتي 0 علي كلماتي
Mon، 14 Jan 2013، 11:22 PM
خیله تستی! عکس علي كلماتي علي كلماتي 0 علي كلماتي
Mon، 14 Jan 2013، 11:17 PM
خیله تستی! عکس علي كلماتي علي كلماتي 0 علي كلماتي
Mon، 14 Jan 2013، 11:13 PM
تست عکس علي كلماتي علي كلماتي 0 علي كلماتي
Mon، 14 Jan 2013، 11:10 PM
تست عکس داوود اسديان قهفرخي داوود اسديان قهفرخي 0 داوود اسديان قهفرخي
Mon، 14 Jan 2013، 10:34 PM
پنج تست دشوار عکس محسن جمعه زاده محسن جمعه زاده 0 محسن جمعه زاده
Mon، 14 Jan 2013، 10:30 PM
صحیح غلط عکس سعيد قرباني وليكچالي سعيد قرباني وليكچالي 0 سعيد قرباني وليكچالي
Mon، 14 Jan 2013، 10:28 PM
صحیح غلط عکس سعيد قرباني وليكچالي سعيد قرباني وليكچالي 0 سعيد قرباني وليكچالي
Mon، 14 Jan 2013، 10:26 PM
تست عکس سعيد قرباني وليكچالي سعيد قرباني وليكچالي 0 سعيد قرباني وليكچالي
Mon، 14 Jan 2013، 10:21 PM
تست عکس سعيد قرباني وليكچالي سعيد قرباني وليكچالي 0 سعيد قرباني وليكچالي
Mon، 14 Jan 2013، 10:18 PM
سوال عکس محمدرسول شريعتمداري محمدرسول شريعتمداري 0 محمدرسول شريعتمداري
Mon، 14 Jan 2013، 10:16 PM
تست عکس سعيد قرباني وليكچالي سعيد قرباني وليكچالي 0 سعيد قرباني وليكچالي
Mon، 14 Jan 2013، 10:12 PM
تست عکس سعيد قرباني وليكچالي سعيد قرباني وليكچالي 0 سعيد قرباني وليكچالي
Mon، 14 Jan 2013، 10:08 PM
تست - جای خالی عکس ياسر رضاييان بيلندي ياسر رضاييان بيلندي 0 ياسر رضاييان بيلندي
Mon، 14 Jan 2013، 1:49 AM
تست عکس محمد صالح نیرومند محمد صالح نیرومند 0 محمد صالح نیرومند
Sun، 13 Jan 2013، 10:57 PM
سوال عکس محمدرسول شريعتمداري محمدرسول شريعتمداري 0 محمدرسول شريعتمداري
Sun، 13 Jan 2013، 8:02 PM
تست asdian نجم الدين اسديان كاريزك 0 نجم الدين اسديان كاريزك
Sun، 13 Jan 2013، 2:22 PM
تست asdian نجم الدين اسديان كاريزك 0 نجم الدين اسديان كاريزك
Sun، 13 Jan 2013، 2:20 PM
تست asdian نجم الدين اسديان كاريزك 0 نجم الدين اسديان كاريزك
Sun، 13 Jan 2013، 1:59 PM
تست امتحانی عکس حسين قاضي حسين قاضي 0 حسين قاضي
Sun، 13 Jan 2013، 1:32 PM
تست عکس حسين قاضي حسين قاضي 0 حسين قاضي
Sun، 13 Jan 2013، 1:05 PM
تست عکس حسين قاضي حسين قاضي 0 حسين قاضي
Sun، 13 Jan 2013، 12:53 PM
سوال عکس امين آذرنوش امين آذرنوش 0 امين آذرنوش
Sun، 13 Jan 2013، 10:24 AM
سوالات باكتريولوژي جناب آقاي دكتر زارع عکس مصطفي رضائي مصطفي رضائي 0 مصطفي رضائي
Sat، 5 Jan 2013، 12:33 PM
test of bactriology عکس حسين الهي حسين الهي 0 حسين الهي
Fri، 4 Jan 2013، 11:42 PM
سوال باکتری شناسی .Razi بهمن رازي 0 بهمن رازي
Fri، 4 Jan 2013، 11:37 PM
تست عکس نگين سليماني مطلق نگين سليماني مطلق 0 نگين سليماني مطلق
Thu، 3 Jan 2013، 12:00 AM
سوال عکس فرزانه دشتي فرزانه دشتي 0 فرزانه دشتي
Wed، 2 Jan 2013، 11:40 PM
soal عکس فرزانه دشتي فرزانه دشتي 0 فرزانه دشتي
Wed، 2 Jan 2013، 11:37 PM
سوال عکس محمد صادق افضلي ساردو محمد صادق افضلي ساردو 0 محمد صادق افضلي ساردو
Wed، 2 Jan 2013، 11:33 PM
جای خالی عکس محمد صادق افضلي ساردو محمد صادق افضلي ساردو 0 محمد صادق افضلي ساردو
Wed، 2 Jan 2013، 11:23 PM
سوال عکس محمد صادق افضلي ساردو محمد صادق افضلي ساردو 0 محمد صادق افضلي ساردو
Wed، 2 Jan 2013، 11:13 PM
تشریحی عکس محمد صادق افضلي ساردو محمد صادق افضلي ساردو 0 محمد صادق افضلي ساردو
Wed، 2 Jan 2013، 11:04 PM
تست عکس محمد صادق افضلي ساردو محمد صادق افضلي ساردو 0 محمد صادق افضلي ساردو
Wed، 2 Jan 2013، 10:42 PM
سوالات باکتری شناسی عکس الهام ظهوري الهام ظهوري 0 الهام ظهوري
Wed، 2 Jan 2013، 9:43 PM
سوالات باکتری شناسی عکس زهرا عرفانیان قصاب زهرا عرفانیان قصاب 0 زهرا عرفانیان قصاب
Wed، 2 Jan 2013، 9:18 PM
تست باکتری شناسی عکس آيدا تاركي آيدا تاركي 0 آيدا تاركي
Wed، 2 Jan 2013، 7:49 PM
تست باکتری شناسی عکس آيدا تاركي آيدا تاركي 0 آيدا تاركي
Wed، 2 Jan 2013، 7:47 PM
تست باکتری عکس آيدا تاركي آيدا تاركي 0 آيدا تاركي
Wed، 2 Jan 2013، 7:45 PM
سوال میکروب شناسی عکس آيدا تاركي آيدا تاركي 0 آيدا تاركي
Wed، 2 Jan 2013، 7:44 PM
سوال میکروب شناسی عکس آيدا تاركي آيدا تاركي 0 آيدا تاركي
Wed، 2 Jan 2013، 7:42 PM
سوالات باکتری شناسی عکس مهدي خليليان عادل مهدي خليليان عادل 0 مهدي خليليان عادل
Wed، 2 Jan 2013، 6:56 PM
سوالات باکتری شناسی عکس مهدي خليليان عادل مهدي خليليان عادل 0 مهدي خليليان عادل
Wed، 2 Jan 2013، 6:55 PM
سوالات باكتري شناسي عکس الهام سلطان پور قراچه الهام سلطان پور قراچه 0 الهام سلطان پور قراچه
Wed، 2 Jan 2013، 2:20 PM
تست باكتري شناسي عکس فرزانه رضوانی فر فرزانه رضوانی فر 0 فرزانه رضوانی فر
Wed، 2 Jan 2013، 1:05 PM
تست باكتري شناسي عکس ستاره جوانشير گيو ستاره جوانشير گيو 0 ستاره جوانشير گيو
Wed، 2 Jan 2013، 1:05 PM
تست عکس مينا عرب مينا عرب 0 مينا عرب
Wed، 2 Jan 2013، 1:00 PM
تست باکتری شناسی عکس خديجه وظيفه شناس درميان خديجه وظيفه شناس درميان 0 خديجه وظيفه شناس درميان
Wed، 2 Jan 2013، 12:58 PM
تست عکس نجمه عباسي نجمه عباسي 1 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 12:21 PM
ص \ غ عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 12:15 PM
تست عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 12:14 PM
تست عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 12:10 PM
جای خالی عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 12:05 PM
تست عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 12:00 PM
کوتاه پاسخ عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 11:49 AM
جای خالی عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 11:47 AM
کوتاه پاسخ عکس مريم شريعتي مريم شريعتي 0 مريم شريعتي
Tue، 1 Jan 2013، 11:44 AM
سوالات باکتری شناسی عکس فهيمه رمضاني فهيمه رمضاني 0 فهيمه رمضاني
Tue، 1 Jan 2013، 9:09 AM
تست عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Tue، 1 Jan 2013، 2:47 AM
تست عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Tue، 1 Jan 2013، 2:44 AM
تست عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Tue، 1 Jan 2013، 2:41 AM
جای خالی عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Tue، 1 Jan 2013، 2:32 AM
صحیح غلط عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Tue، 1 Jan 2013، 2:30 AM
تست میکروب شناسی عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Tue، 1 Jan 2013، 2:18 AM
تست باکتری شناسی عکس فاطمه اميريان فاطمه اميريان 0 فاطمه اميريان
Mon، 31 Dec 2012، 8:49 PM
سوالات باکتری شناسی عکس خالد تدبيري خالد تدبيري 0 خالد تدبيري
Mon، 31 Dec 2012، 8:33 PM
Treponema pallidum عکس ويهان مودي ويهان مودي 1 ويهان مودي
Mon، 31 Dec 2012، 7:42 PM
تست عکس انوشه كريم زاده انوشه كريم زاده 2 ويهان مودي
Mon، 31 Dec 2012، 7:40 PM
سوالات باكتري شناسي پزشكي عکس محترمه خزاعي گسك محترمه خزاعي گسك 0 محترمه خزاعي گسك
Mon، 31 Dec 2012، 1:12 PM
Airborne عکس ويهان مودي ويهان مودي 0 ويهان مودي
Mon، 31 Dec 2012، 1:03 PM
ص/غ عکس ويهان مودي ويهان مودي 0 ويهان مودي
Mon، 31 Dec 2012، 1:02 PM
Cell wall عکس ويهان مودي ويهان مودي 0 ويهان مودي
Mon، 31 Dec 2012، 12:49 PM
A test عکس ويهان مودي ويهان مودي 0 ويهان مودي
Mon، 31 Dec 2012، 11:59 AM
تست میکروب شناسی عکس ميترا دانش ثاني ميترا دانش ثاني 0 ميترا دانش ثاني
Mon، 31 Dec 2012، 12:52 AM