تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی

به " تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی " خوش آمدید.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سوالات درس روش تحقیق عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Wed، 18 Jun 2014، 1:24 AM
دندانپزشکی اجتماعی 1 عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 0 نرجس اكبري
Fri، 13 Jun 2014، 10:38 PM
شوانوما در خط وسط کام (گزارش مورد) عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Wed، 11 Jun 2014، 4:34 AM
آمار و اطلاعات مربوط به دندانپزشکی ایران عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Tue، 10 Jun 2014، 11:14 PM
آمتحان تشخیص عملی 1 قسمت اسلاید ها عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 0 نرجس اكبري
Sat، 7 Jun 2014، 10:17 PM
case عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 1 فائزه سعیدی
Fri، 6 Jun 2014، 6:41 AM
آفت دهان عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 3 فائزه سعیدی
Fri، 6 Jun 2014، 6:24 AM
شواهد علمی عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Tue، 27 May 2014، 8:54 AM
دانشکده های دندانپزشکی (پزشک بیماریهای دهان) در چین عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Sun، 25 May 2014، 2:08 PM
نحوه درمان دررفتگی TMG عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 0 نرجس اكبري
Tue، 20 May 2014، 1:23 PM
هیپرپلازی راکتیو عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 0 نرجس اكبري
Sat، 17 May 2014، 1:25 PM
تشخیص ضایعه؟ (1) عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Fri، 9 May 2014، 12:04 PM
سیست های ادنتوژنیک عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Fri، 4 Apr 2014، 11:03 PM
انواع زخم های دهانی عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 0 نرجس اكبري
Sun، 16 Mar 2014، 12:14 AM
case1 عکس نرجس اكبري نرجس اكبري 0 نرجس اكبري
Sat، 15 Mar 2014، 10:48 AM
calcifying odontogenic cyst عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Fri، 14 Mar 2014، 11:50 PM