تالار گفتگوی آموزش پزشکی

به " تالار گفتگوی آموزش پزشکی " خوش آمدید.

 به اساتید محترم و دانشجویان گرامی که در این تالار فعالیت می نمایند، امتیاز فعالیت در مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه EDC تعلق می گیرد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
ارزشیابی اساتید توسط گروه عکس سیدمصطفی محمودی سیدمصطفی محمودی 0 سیدمصطفی محمودی
Sun، 22 Jun 2014، 9:23 PM
خبرهای جدید درباره آموزش پزشکی عکس خیرالنساء رمضان زاده خیرالنساء رمضان زاده 2 خیرالنساء رمضان زاده
Wed، 8 Jan 2014، 1:04 PM
خبرهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بیرجند عکس خیرالنساء رمضان زاده خیرالنساء رمضان زاده 7 خیرالنساء رمضان زاده
Sat، 14 Dec 2013، 1:37 PM
یافته های جدید تحقیقات آموزش پزشکی عکس خیرالنساء رمضان زاده خیرالنساء رمضان زاده 1 زهرا كياني
Wed، 27 Nov 2013، 9:18 AM
پرسش و پاسخ در زمینه آموزش پزشکی عکس خیرالنساء رمضان زاده خیرالنساء رمضان زاده 1 خیرالنساء رمضان زاده
Tue، 26 Nov 2013، 12:38 PM