تالار گفتگوی بیماری های داخلی

به

" تالار گفتگوی بیماری های داخلی "

  خوش آمدید.

فعالیت علمی قابل قبول  در این تالار شرط لازم برای شرکت در امتحان پایان بخش داخلی می باشد. دانشجویان کارورزی و کارآموزی ضروریست حداقل به پنجاه درصد سوالات مطرح شده پاسخ دهند و یا موارد مشابه را که با آنها در بخش مواجه شده اند در این تالار ارائه نمایند.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
عفونت مکرر در سیستم تنفسی عکس دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم 3 ف‍اطم‍ه‌ ق‍ن‍اد
Sat، 21 Jun 2014، 4:02 PM
درمان پنومونی عکس دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم 2 ف‍اطم‍ه‌ ق‍ن‍اد
Sat، 21 Jun 2014، 3:43 PM
درمان مسموميت سموم ار گانوفسفره عکس دکتر امید مهرپور دکتر امید مهرپور 11 ف‍اطم‍ه‌ ق‍ن‍اد
Sat، 21 Jun 2014، 3:29 PM
برخورد باليني عکس سيدع‍ليرض‍ا ج‍وادي نيا سيدع‍ليرض‍ا ج‍وادي نيا 1 ف‍اطم‍ه‌ ق‍ن‍اد
Sat، 21 Jun 2014، 2:43 PM
درمان بوتولیسم عکس دکتر امید مهرپور دکتر امید مهرپور 10 ف‍اطم‍ه‌ ق‍ن‍اد
Sat، 21 Jun 2014، 2:10 PM
AZOTEMIA عکس دکتر وجيه اله رئيسي دکتر وجيه اله رئيسي 0 دکتر وجيه اله رئيسي
Sat، 7 Jun 2014، 10:09 PM
Spirometry عکس دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم 3 ف‍رزان‍ه‌ ف‍خيمي
Mon، 17 Mar 2014، 8:40 AM
بیماری ریه عکس دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم 2 مهسا ق‍اس‍مي
Sun، 16 Mar 2014، 6:38 PM
بررسی علت آنمی عکس دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم 0 دکترسيدغلامرضا مرتضوي مقدم
Thu، 13 Mar 2014، 11:27 PM
يك كيس جالب saeid.k سعید کیان تاج 0 سعید کیان تاج
Sun، 23 Feb 2014، 4:58 PM