تالار گفتگوی رادیولوژی

بنام آنکه فکرت آموخت

این تالار با هدف معرفی و بحث بر روی مفاهیم و نیز تشخیص های رادیولوژی ساخته شده است. بویژه از دانشجویان و رزیدنت های عزیز خواهشمند است در ارایه کیس های تصویری متنوع و بحث برانگیز و یا در اظهار نظر در خصوص مفاهیم و یا کیس های ارایه شده فعالانه مشارکت فرمایند. همچنین از ارائه هر نوع اخبار جدید در خصوص فناوری های تشخیصی رادیولوژی یا پژوهش های مربوطه، و نیز اطلاع رسانی در خصوص کتب تخصصی انتشار یافته ویا همایش های تخصصی استقبال می گردد. در این تالار همچنین امکان بار گذاری تصاویر یا کلیپ های ویدیویی مرتبط نیز وجود دارد.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
شکستگی مهره L2 عکس وحيد غورياني وحيد غورياني 0 وحيد غورياني
Thu، 29 May 2014، 1:22 AM
پلورال افیوژن عکس وحيد غورياني وحيد غورياني 0 وحيد غورياني
Thu، 29 May 2014، 1:18 AM
Intertrochanteric Fx عکس محمد صادق قاسمی محمد صادق قاسمی 0 محمد صادق قاسمی
Mon، 26 May 2014، 8:44 AM
Retension Cyst عکس احسان خسروی احسان خسروی 0 احسان خسروی
Mon، 26 May 2014، 1:11 AM
متاستاز استخوانی عکس احسان خسروی احسان خسروی 0 احسان خسروی
Mon، 26 May 2014، 1:05 AM
کیست کلیوی عکس ناهيد اصغرنيا ناهيد اصغرنيا 0 ناهيد اصغرنيا
Mon، 26 May 2014، 1:01 AM
TB عکس ناهيد اصغرنيا ناهيد اصغرنيا 0 ناهيد اصغرنيا
Mon، 26 May 2014، 12:57 AM
سینوزیت عکس اديب موحدي اديب موحدي 0 اديب موحدي
Mon، 26 May 2014، 12:52 AM
OA عکس اديب موحدي اديب موحدي 0 اديب موحدي
Mon، 26 May 2014، 12:48 AM
سنگ کلیه (رنال کولیک) عکس سيد حميد موسوي سيد حميد موسوي 0 سيد حميد موسوي
Mon، 26 May 2014، 12:41 AM
پلورال افیوژن چپ عکس سيد حميد موسوي سيد حميد موسوي 0 سيد حميد موسوي
Mon، 26 May 2014، 12:34 AM
ILD عکس محمد صادق قاسمی محمد صادق قاسمی 0 محمد صادق قاسمی
Wed، 21 May 2014، 8:18 PM
CT cheast راديولو‍يست رضا سردارانطيقه چي 0 رضا سردارانطيقه چي
Sun، 11 May 2014، 6:27 PM
HSG راديولو‍يست رضا سردارانطيقه چي 0 رضا سردارانطيقه چي
Sun، 11 May 2014، 6:14 PM
ICH عکس راضیه عباسی راضیه عباسی 0 راضیه عباسی
Tue، 22 Apr 2014، 10:43 PM
Bochdalek hernia عکس الهه ميرزائي الهه ميرزائي 0 الهه ميرزائي
Wed، 16 Apr 2014، 11:19 AM
دیورتیکولوز عکس نرجس مسعودي نرجس مسعودي 0 نرجس مسعودي
Mon، 14 Apr 2014، 11:50 PM
Malrotation عکس الهه ميرزائي الهه ميرزائي 0 الهه ميرزائي
Mon، 14 Apr 2014، 11:41 PM
متاستاز به دنده عکس نرجس مسعودي نرجس مسعودي 0 نرجس مسعودي
Mon، 14 Apr 2014، 11:39 PM
آمبولی ریه عکس مهديه محمدي مهديه محمدي 0 مهديه محمدي
Mon، 14 Apr 2014، 4:28 PM
توده شکمی عکس مهديه محمدي مهديه محمدي 0 مهديه محمدي
Mon، 14 Apr 2014، 4:17 PM
توده سر پانکراس عکس آسيه عارفي زاده آسيه عارفي زاده 0 آسيه عارفي زاده
Mon، 14 Apr 2014، 1:10 PM
brain mass عکس آسيه عارفي زاده آسيه عارفي زاده 0 آسيه عارفي زاده
Sun، 13 Apr 2014، 12:01 PM
سنگ کلیه عکس حامد مشايخي حامد مشايخي 0 حامد مشايخي
Sun، 23 Feb 2014، 1:07 AM
کانسر مری عکس حامد مشايخي حامد مشايخي 0 حامد مشايخي
Sun، 23 Feb 2014، 1:04 AM
upjo عکس صادق اسدي صادق اسدي 0 صادق اسدي
Sat، 28 Dec 2013، 7:53 AM
سنگ کلیه عکس سيده نرجس ياهوئيان سيده نرجس ياهوئيان 0 سيده نرجس ياهوئيان
Wed، 25 Dec 2013، 9:41 PM
انسداد روده بر اثر فیتو بزوار عکس سيده نرجس ياهوئيان سيده نرجس ياهوئيان 0 سيده نرجس ياهوئيان
Wed، 25 Dec 2013، 1:51 AM
breast cancer عکس سيده نرجس ياهوئيان سيده نرجس ياهوئيان 0 سيده نرجس ياهوئيان
Wed، 25 Dec 2013، 1:07 AM
CVA عکس هما جاجرمي هما جاجرمي 0 هما جاجرمي
Tue، 24 Dec 2013، 2:34 PM
sub cutaneous emphysema عکس نجمه رفيعي مبادي نجمه رفيعي مبادي 0 نجمه رفيعي مبادي
Sun، 22 Dec 2013، 10:47 PM
کنسر پانکراس عکس شبنم قوام احمدي شبنم قوام احمدي 0 شبنم قوام احمدي
Sun، 22 Dec 2013، 3:10 PM
cva عکس حامد مشايخي حامد مشايخي 0 حامد مشايخي
Sun، 22 Dec 2013، 2:44 PM
متاستاز کبدی عکس راحله قاسمیان مقدم راحله قاسمیان مقدم 0 راحله قاسمیان مقدم
Sun، 22 Dec 2013، 1:25 PM
sigmoid volvulus عکس زهرا سليماني خمارتاش زهرا سليماني خمارتاش 0 زهرا سليماني خمارتاش
Sat، 21 Dec 2013، 3:13 PM
گذشته و آینده رادیولوژی عکس دکتر عليرضا احسان بخش دکتر عليرضا احسان بخش 11 سمانه عصمتي
Tue، 10 Dec 2013، 3:14 PM
MRI عکس فرزانه سوختانلو فرزانه سوختانلو 1 دکتر عليرضا احسان بخش
Sun، 25 Aug 2013، 1:18 PM
آنالیزPET-scanدرتشخیصN-SCLC-الهام سعادت پورمقدم عکس الهام سعادت پور مقدم الهام سعادت پور مقدم 1 دکتر عليرضا احسان بخش
Sun، 25 Aug 2013، 1:16 PM
تاریخچه رادیولوژی عکس فیروزه جهانی فیروزه جهانی 0 فیروزه جهانی
Thu، 22 Aug 2013، 3:49 PM
الکترون رادیوگرافی عکس منصوره برادران منصوره برادران 0 منصوره برادران
Thu، 22 Aug 2013، 2:42 PM
CT-Angiography.substraction/الهام سعادت پورمقدم عکس الهام سعادت پور مقدم الهام سعادت پور مقدم 0 الهام سعادت پور مقدم
Thu، 22 Aug 2013، 10:51 AM
روش جدید در تصویربرداری از تومورها عکس ناهید مخملباف ناهید مخملباف 0 ناهید مخملباف
Wed، 21 Aug 2013، 9:04 PM