تالار گفتگوی هوشبری و مراقبت های ویژه


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
COURSE PLAN درس روش احيا و اصول مراقبت هاي ويژه - اتاق عمل ترم 4 MANSOOR SOLTANI منصور سلطاني 0 منصور سلطاني
Mon، 14 Sep 2015، 3:59 PM
هوشبري در ICU MANSOOR SOLTANI منصور سلطاني 1 الهه عنايتي فر
Thu، 12 Dec 2013، 9:12 AM
نکاتی درباره سیکل قلبی عکس مهدی ابراهیمی کارشک مهدی ابراهیمی کارشک 0 مهدی ابراهیمی کارشک
Mon، 4 Nov 2013، 12:29 AM
icuوccu عکس عاطفه خاکشوری عاطفه خاکشوری 0 عاطفه خاکشوری
Fri، 18 Oct 2013، 8:22 PM
احیای مجدد کارشناسی ارشد بیهوشی عکس زهره سادات قاسم زاده زهره سادات قاسم زاده 0 زهره سادات قاسم زاده
Mon، 14 Oct 2013، 9:43 PM
سندرم مرگ ناگهانی نوزاد عکس فاطمه عاشوری گرو فاطمه عاشوری گرو 1 منصور سلطاني
Mon، 7 Oct 2013، 5:34 PM
قلمرو تكنولوژي دانش مراقبتهاي ويژه MANSOOR SOLTANI منصور سلطاني 0 منصور سلطاني
Wed، 7 Aug 2013، 10:46 AM