بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

صحيح - غلط

 
عکس هاجر ساراني
صحيح - غلط
از هاجر ساراني در Sunday، 30 December 2012، 9:45 AM
 

 تشخيص ويروس هپاتيت B با يافتن HBs Ab ،HBcAg،HBs Ag انجام ميشود . ------