بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

صحيح غلط

 
عکس زينب ستوده امامقلي
صحيح غلط
از زينب ستوده امامقلي در Sunday، 30 December 2012، 9:38 AM
 

ويروس فرصت طلبBK نوعي از پوليوما ويروس است كه در مبتلايان به ايدز بيماري زا ميباشد؟