تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

چه عواملی باعث کاهش رشد یا مرگ باکتری های باسیل گرم منفی میشوند؟

 
عکس ناهید حسینی
چه عواملی باعث کاهش رشد یا مرگ باکتری های باسیل گرم منفی میشوند؟
از ناهید حسینی در Tuesday، 12 April 2016، 4:47 PM
 

باکتری اشرشیا کلای نوعی باکتری باسیل گرم منفی است چه عواملی حیات این باکتری را به خطر می اندازند وایا این عوامل روی باکتری های دیگر هم تاثیر دارند؟