تالار گفتگوی آموزش پزشکی

ارزشیابی اساتید توسط گروه

 
عکس سیدمصطفی محمودی
ارزشیابی اساتید توسط گروه
از سیدمصطفی محمودی در Sunday، 22 June 2014، 9:23 PM
 

با سلام

در فرم ارزشیابی اساتید امتیاز مربوط به نمره مدیر گروه در دانشکده دندانپزشکی که هنوز گروه آموزشی تشکیل نشده است توسط چه کسی نمره داده می شود؟

با تشکر