تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

اكتشاف پليمرهاي مقاوم در برابر اتصال باكتري ها

 
عکس حامد لطفي
اكتشاف پليمرهاي مقاوم در برابر اتصال باكتري ها
از حامد لطفي در Tuesday، 17 June 2014، 5:01 PM
 

دانشمندان دانشگاه ناتينگهام با استفاده از فناوري‌هاي نوين گروهي از پليمرها را كشف كردند كه در مقابل اتصال باكتريايي مقاوم هستند.

باكتري‌هاي پاتوژني موجود در بيوفيلم‌ها بر بسياري از ابزار مورد استفاده معمول از جمله كاتترهاي ادراري و وريدي تاثير مي‌گذارند.

عفونت‌هاي ايجاد شده توسط بيوفيلم‌هاي ميكروبي متصل به سطح كاشت‌ها به چالش جدي در بيماراني تبديل شده كه ابزاري از قبيل كاتترها، دريچه‌هاي قلب و مفاصل مصنوعي وارد بدن آن‌ها شده است

كشف اين مواد مي‌توانند به كاهش قابل توجه عفونت‌هاي بيمارستاني و ناكامي‌هاي ابزار جراحي بينجامد. محققان نشان داده‌اند هنگامي كه مواد جديد به سطح ابزار پزشكي اعمال مي‌شوند باكتري‌ها را در همان مراحل اوليه تلاش براي اتصال به سطوح پس زده و مانع از تشكيل بيوفيلم توسط آن‌‌ها مي‌شوند.

اين كشف با همكاري محققان موسسه فناوري ماساچوست صورت گرفت كه فرايندي را طراحي كردند كه توسط آن هزاران پليمر منحصر به فرد مي‌توانند به منظور مطالعات بيشتر به طور همزمان غربالگري شوند.

در سطح آزمايشگاهي دانشمندان موفق به كاهش تعداد باكتري‌ها تا ميزان 96.7 درصد شدند و اين مواد در مقابل اتصال باكتريايي در يك مدل كاشت در موش مقاومت نشان دادند.

گام بعدي در اين تحقيق توليد اين پوشش‌هاي پليمري براي توانمند كردن عملكرد اين مواد در سطح باليني است.