تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

استفاده از آرکی باکتری ها در جهت منافع انسانی

 
عکس حامد لطفي
استفاده از آرکی باکتری ها در جهت منافع انسانی
از حامد لطفي در Tuesday، 17 June 2014، 5:00 PM
 

دانشمندان به سرعت در حال استفاده از ارکی باکتری ها در جهت منافع انسانی هستند . آنهی معتقدند که هالوفیل ها می توانند در تحقیقات مربوط به سرطان به کار گرفته شوند و کمک کنند . هالوفیل ها به راحتی کشت داده می شوند و دارای دیواره سلولی ساده ای هستند . این کیفیت ، از آنها کاندیداهای خوبی برای تحقیقات میکروبی ساخته است که به کمک انها سرعت جستجو برای یافتن داروهای ضد سرطان بالا می رود .

 

از هالوفیل ها همچنین برای تهیه پلاستیک های زیستی (بیو پلاستیک) استفاده می کنند .

 

دانشمندان همچنین بر  این عقیده اند که تجزیه و تحلیل ژنوم آرکی باکتری ها به روشن شدن لین موضوع که سلول ها در جهان اولیه چگونه زنده مانده اند و نمو کرده اند ، کمک شایانی خواهد نمود .

 

همچنین از برخی ازآرکی باکتری ها به عنوان کاتالیزورهای متناوب در تولیدات برخی از صنایع شیمیایی استفاده می شود .

 

متانوژنها بیش از این استفاده های زیادی داشته اند . از انها برای تصفیه فاضلاب ها استفاده کرده اند و همچنین از گاز متانی که تولید می کنند جهت تولید نیروی برق استفاده می شود . و بدین ترتیب به عنوان منبع سوخت نیز مورد استفاده قرار می گیرند .

 

یکی از مهمترین کاربردی که برای آرکی باکتری ها می توان برشمرد استفاده از آنها جهت تمیز کردن محیط اطراف است . برای مثال در از بین بردن روغن های صنعتی سوخته.

 

 

 

در جدول زیر به برخی از گونه های آرکی باکتری ها و موارد استفاده آنها اشاره شده است.

 

 

 

ردیف

 

موارد استفاده

 

نام جنس/گونه

 

1

 

صنایع غذایی – عطرسازی – تولید شوینده های لباس

 

Psychrophiles

 

2

 

بازیافت روغن – صنایع داروسازی

 

Halophiles

 

3

 

خوراک دام و طیور – سنتز ترکیبات اسیدی

 

Asidophiles

 

4

 

شوینده ها – منسوجات

 

Alkaliphiles

 

5

 

 تولید روغن از ازت – بازیافت روغن – تولید دارو

 

Thermophiles

 

6

 

واکنش های زنجیره ای پلیمریزاسیون  PCR

 

Thermus aquaticuse

 

7

 

بازیافت گاز و روغن – تبدیل گلوکز به فروکتوز - PCR

 

Prococcus furiosuse

 

8

 

درمانهای بیولوژیک

 

Methanococcus .SP

 

9

 

تبدیل نشاسته به شکر

 

Acidotermus celluloyticcuse

 

10

 

عطر سازی – تولید لاکتیک اسید

 

Thermoanaerobium brockii

 

11

 

تبدیل سلولز به اتانول

 

Thermoanaerobacter ethunolicus