تالار گفتگوی انگل شناسی

دي انتاموبا فراژيليس

 
عکس مينا عرب
دي انتاموبا فراژيليس
از مينا عرب در Saturday، 7 June 2014، 2:45 PM
 

امروزه این انگل را جزء تاژکداران طبقه بندی می نمایند. ویژگی مشخصه ی این انگل وجود 2 هسته و عدم وجود مرحله کیستی می باشد. این انگل ساکن روده بزرگ می باشد و فاقد تهاجم بافتی است و گلبول های قرمز بلعیده شده ندرتاً در آن مشاهده می شود.واکوئلهای حاوی باکتریهای بلعیده شده امکان دارد داخل سیتوپلاسم مشاهده شوند.

گزارشاتی از وجود اسهال و درد شکمی و علایم دیگر گوارشی ناشی از عفونت با این انگل بیان شده است.درمان با یدوکینول یا تتراسایکلین و در موارد مقاوم  با پارامومایسین است.