تالار گفتگوی انگل شناسی

کشف مکانیسم تکثیر و گسترش انگل بیماری خواب

 
عکس تکتم صادقی
کشف مکانیسم تکثیر و گسترش انگل بیماری خواب
از تکتم صادقی در Thursday، 29 May 2014، 11:38 AM
 

طبق یافته های پژوهشگران خاموش کردن سیگنال هایی که توسط انگل بیماری خواب فرستاده می شود می تواند راه مقابله با این بیماری باشد. کشفی که می تواند به جلوگیری از گسترش این بیماری منجر شود.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، بر اساس یافته جمعی از محققان با دانستن چگونگی ارتباط  انگل بیماری خواب با یکدیگر می توان از گسترش عفونت جلوگیری کرد. محققان می گویند دارویی جدید می توان طراحی کرد تا انتقال پیام را بین میکروارگانیسم  ها مختل کند.

بیماری خواب  همان گونه که از نامش مشخص است الگوی خواب را در فرد بیمار به هم می زند و از طریق گزش مگس تسه تسه منتقل می شود.در افریقا بیش از 69 میلیون نفر در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. در صورت درمان نشدن، این اختلال می تواند به  سیستم عصبی آسیب زده ومنجر به کما، نارسایی عضو و مرگ شود. طی عفونت انگل بیماری که تریپانوزومای افریقایی نامیده می شود در خون تکثیر می یابد سپس انگل های حاصل با آزاد کردن مولکول کوچکی با یکدیگرارتباط برقرار می کنند. زمانی که میزان این مولکول تا حد کافی افزایش یافت به صورت پیامی برای توقف تکثیر انگل عمل می کند در این حالت انگل ها  می توانند توسط مگس تسه تسه دریافت شده و گسترش  یابند.  گروهی از پژوهشگران دانشگاه Edinburgh   اخیرا توانسته اند ترکیبات کلیدی سیستم پیام دهی مذکور را شناسایی کنند. آن ها از تکنیکی به نام gene silencing یا خاموش کردن ژن سود جسته اند تا ژن هایی را شناسایی کنند که برای پاسخ به پیام های فوق استفاده می شوند و درمکانیسم فوق نقش دارند. محققان معتقدند انگل ها با همدیگر ارتباط  بر قرار می کنند تا بتوانند در بدن زنده بمانند و سپس گسترش یابند. برای مبارزه با این انگل این مکانیسم می تواند  مورد هدف قرار گیرد.