تالار گفتگوی رادیولوژی

Retension Cyst

 
عکس احسان خسروی
Retension Cyst
از احسان خسروی در Monday، 26 May 2014، 1:11 AM
 

صدیقه امیری

سن: 34

CC: بیمار خانمی است که با علایم عود کننده سینوزیت در طی 6 ماه اخیر مراجعه کرده است. در گرافی  Retension Cyst به همراه افزایش ضخامت در کف سینوس ماگزیلاری راست مشاهده می شود.