تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی

دانشکده های دندانپزشکی (پزشک بیماریهای دهان) در چین

 
عکس سیدمصطفی محمودی
دانشکده های دندانپزشکی (پزشک بیماریهای دهان) در چین
از سیدمصطفی محمودی در Sunday، 25 May 2014، 2:08 PM
 

در گذشته دندانپزشکان فقط پزشک دندان بودند و درمان های دندانی انجام می دادند. بعدا اصطلاح "جراح - دندانپزشک" مطرح شد. جدیدا در چین در دانشکده های دندانپزشکی همه درمانهای مربوط به دهان فک و صورت انجام می شود حتی شیمی درمانی تومورهای سر و گردن را انجام می دهند. بنابراین دانشجویان دندانپزشکی بیش از گذشته باید در زمینه بیماریهای سیستمیک و دورس علوم پایه تبحر و آگاهی داشته باشند.