تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی

case

 
عکس فائزه سعیدی
در پاسخ به: case
از فائزه سعیدی در Friday، 6 June 2014، 6:41 AM
 

توصیف: a localized sessile exophytic , red/white mass whit bosselated surface on the anterior region of hard palate and palatal gingiva of the anterior teeth.

 

سوالاتی که باید پرسیده شود: هیستوری کامل، مدت حضور ضایعه، تغییراتی که از ابتدا کرده، آیا خونریزی دارد، ایا درد دارد، سایر نشانه های همراه ضایعه مثل

پاراستزی و...