تالار گفتگوی میکروبشناسی (ویژه همه علاقه مندان)

سودوموناس pseudomonas

 
عکس منيره خزاعي
سودوموناس pseudomonas
از منيره خزاعي در Saturday، 26 April 2014، 6:14 PM
 

این باکتری کرم منفی و میله شکل، بزرگترین جنس باکتری ها هستند که در مواد غذایی تازه وجود دارند در صد مولی GTC در DNA آنها70-58 است بنابراین گروه نامتجانسی هستند آنها باکتری های رایج خاک و آب بوده و از پراکندگی وسیعی در مواد غذایی بویژه سبزی ها ،گوشت ،طیور و فرآورده های دریایی بر خوردارند. سودمونانسها مهمترین گروه باکتری ها در رابطه با فساد مواد غذایی تازه سرد شده هستند چراکه تعداد زیادی از گونه ها و نژادهای آنها سرما دوست اند تعدادی از آنها رنگدانه های محلول در آب به رنگ آبی مایل به سبز تولید می کنند در حالیکه در انواع فساد مواد غذایی این این رنگدانه ها تولید نمی شوند . الف) شایع ترین نوع فساد سودموناس ها فساد در تخم پرندگان

1.فساد سبزی ناشی از گونه های.. سودموناس بویژه سودموناس فلورنس

2.فساد بی رنگ ناشی از سودموناس 3.فسادسیاه 4.فساد صورتی در فراورده های شیری :1. شیر خام 2.شیر پاستوریزه 3.کره(بوی شبیه را بدبویی آمریکایی (skunklike oder) .(لخته شیر را تبدیل می کنند) 

ناشی از رشد سودموناس مفتیکا و تغییر رنگ سیاه ناشی از سودموناس نیگریفاسینس .

 تمامی فراورده های شیری از قبیل شیر. کره. پنیر. خامه. بدلیل ترکیب شیر محیط رشد مناسبی برای تمام انواع ارگانیسم های مولد فساد رایج شامل کیک و مخمر ها است بعضی از باکتری ها همیشه در شیر وجود دارند می توانند در شیر زنده مانده و شاید هم تکثیر پیدا کنند اما شیر برای اغلب انها محیط رشد مناسبی محسوب نمی شود . بعضی از این باکتری ها در اثر رقابت سایر میکروارگانیسم ها و نامساعد شدن محیط زیست خود از بین می روند . باکتری ها که بطور معمول در شیر وجود دارند عبارتنداز باکتری های مولد اسید لاکتیک کلیفرم ها باکتری های مولد اسیدپیوتیدیک . اسیدپروپیونیک و باکتری های مولد فساد نتروکوکوس. لاکتوباسیلوس. استریتوکوکوس. لولونوستوک . لاکتوکوکوس. میکروباکتریوم . یروپیونی باکتریوم . میکروکوکوس . کلی فرم ها . پروتئوس. سودموناس. باسیلوس.

 وگندزایی که به عنوان زمینه میکروبی شیر محسوب میشوند.

شیر پاستوریزه شده توسط اسیدپتوکوکوسی های مقاوم به حرارت فساد می شود این باکتری ها لاکتوز شیر را به اسیدلاکتیک نموده و با کاهشph شیر به حدود 5/4 باعث انعقاد انها میشوند در صورت حضور لاکتویاسیلوس این میکروارگانیسم ها فعالیت تخمیری را ادامه داده و ممکن است ph.شیر رابه 4 یا پایین تر برساند اگر اسیورکیک  وجود داشته باشد در سطح شیر رشد نموده و ph شیر را به سمت خنثی افزایش می دهد در نتیجه باکتری ها با قدرت پروتئولیتیک بیشتر نظیر گونه های سودوموناس رشد نموده و لخته شیر را تبدیل به مایع می کنند.