بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جواب کوتاه

 
ارش شوريابي
جواب کوتاه
از ارش شوريابي در Tuesday، 25 December 2012، 5:45 PM
 

ویروس سرخجه از چه طریقی انتشار میابد؟

 

عکس نرگس مقيمي
در پاسخ به: جواب کوتاه
از نرگس مقيمي در Tuesday، 25 December 2012، 7:27 PM
 

قطرات ریز تنفسی

عکس زهره رضائي كلاته
در پاسخ به: جواب کوتاه
از زهره رضائي كلاته در Thursday، 27 December 2012، 9:59 AM
 

قطرات ريزتنفسي

عکس سيدياسين حسيني
در پاسخ به: جواب کوتاه
از سيدياسين حسيني در Thursday، 27 December 2012، 10:38 AM
 

قطرات ريز تنفسي

عکس فاطمه عبدالهي گزيك
در پاسخ به: جواب کوتاه
از فاطمه عبدالهي گزيك در Thursday، 27 December 2012، 12:03 PM
 

از طريق ذرات ريز تنفسي