تالار گفتگوی انگل شناسی

درس کار آموزی

 
عکس مريم السادات علوي زاده
در پاسخ به: درس کار آموزی
از مريم السادات علوي زاده در Tuesday، 3 June 2014، 1:07 AM
 

توکسوپلاسموز (toxoplasmosis): نوعی عفونت شایع و معمولا بدون نشانه تك یاخته ای در انسان است. این بیماری گسترش جهانی دارد اما در مناطق گرمسیر بیشتر دیده می شود. عفونت مادر زادی در انسان ممكن است منجربه صدمات جدی مغزی شود. نام دیگر این بیماری توكسوپلاسموز مادرزادی (congenital toxoplamosis) و عامل بیماری توكسوپلاسما گوندیی (toxoplasma gondii) نوعی تك یاخته است . برای این بیماری هیچ نوع واکسنی وجود ندارد. این بیماری در ایران نیز وجود دارد.

.:: توکسوپلاسموز در انسان ::.

عفونتی معمول است اما ایجاد بیماری با نشانه های درمانگاهی نادر است.
در اكثر كشورها تا60 درصد بالغان با عفونت مواجه می شوند.

 عفونتهای مادر زادی :

الف) معمولا به صورت عفونت اولیه وجود دارد.
ب) سویه حاد عامل ان است.
پ) به نظر میرسد كه هرچه زمان ایجاد عفونت در هنگام حاملگی زودتر باشد بیماری شدیدتر است (به علت ضعیف بودن ایمنی در جنین)
ت) هر قسمتی از دستگاه اعصاب مركزی ممكن است در گیر شود اما شایع ترین نوع بیماری ضایعات شبكیه در یك یا هر دو چشم است.
ث) صدمه به مغز یا طناب نخاعی ممكن است سبب ایجاد صرع یا عقب افتادگی ذهنی یا آب اوردگی مغز شود
ج) ممكن است در نتیجه بازگرد عفونت تاخیری ( relapsing infection) رحمی ایجاد می شود.

ایجاد سقطهای مكرر:

به علت مقاومت ایمنی ناقص نسبت به حضور انگل در عضله رحم .

توکسوپلاسموز در گربه - گوسفند . خوک هم باعث سقط جنین و مرده زایی می شود