تالار گفتگوی علوم رفتاری

تشکر از دانشجویان در روانشناسی

 
عکس محمدرضا رئيسون
تشکر از دانشجویان در روانشناسی
از محمدرضا رئيسون در Tuesday، 14 January 2014، 9:40 AM
 

با سلام و تشکر بابت مشارکت در مبحث هوش هیجانی به مطالب خوبی اشاره نموده اید