بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

كدام يك ازويروسهاي زير مي توانداز طريق جفت ازمادر به جنين انتقال يابدو در دوران جنيني بيماريزايي نمايد؟

 
عکس امين ببرخاني قره قشلاقي
كدام يك ازويروسهاي زير مي توانداز طريق جفت ازمادر به جنين انتقال يابدو در دوران جنيني بيماريزايي نمايد؟
از امين ببرخاني قره قشلاقي در Tuesday، 7 January 2014، 10:31 PM
 

1-ويروس سن سيسيال تنفسي

2-اوريون

3-سرخك

4-سرخچه