بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

كدام يك از عامل هاي زيرباعث ايجاد غشاي كاذب در روده نمي شود؟

 
عکس مرضيه سعيدي پور
كدام يك از عامل هاي زيرباعث ايجاد غشاي كاذب در روده نمي شود؟
از مرضيه سعيدي پور در Sunday، 5 January 2014، 12:45 PM
 

1- كورينه باكتريوم ديفتريا

2- استرپتو كوكوس پيوژنز

3- كلستريديوم تتاني

4- كلستريديوم دي في سي